Zmiany w dotacjach od 1 stycznia 2019 roku

Kategoria: Oświata
Data: 2019-01-28 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2019 r. środki z dotacji na kształcenie specjalne mają być wydatkowane bezpośrednio na to kształcenie, a nie na zarządzanie placówką. Aktualnie dotację można wydać tylko na konkretne cele, konieczne jest jej odrębne rozliczanie oraz szczegółowe opisywanie faktur i rachunków. Obowiązek szczegółowego rozliczania wydatków to nowe zasady dotyczące (...)

Najważniejsze zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018 dla jednostek oświatowych

Kategoria: Oświata
Data: 2018-06-03 r.
Ocena:

Obszerne zmiany w klasyfikacji budżetowej weszły w życie 25 kwietnia 2018 r., z mocą od 1 stycznia 2018 r. Duża część z nich dotyczy także oświaty – przedstawiamy szczegóły! (...)

Specyficzne zaburzenia językowe (SLI)

Kategoria: Oświata
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Logopeda diagnozujący dziecko dwuletnie nie wie, kiedy mowa zacznie się intensywnie rozwijać oraz czy opóźnianie się jej rozwoju nie jest pierwszym symptomem specyficznego zaburzenia językowego SLI (SLI jest to skrót od pierwszych liter nazwy w języku angielskim Specific Language Impairment). Co to jest SLI? Jak wygląda proces diagnozowania? Z ebooka dowiesz się: Jaka (...)

Działania wobec cyberprzemocy w szkole w 5 krokach

Kategoria: Oświata
Data: 2018-02-22 r.
Ocena:

Jak reagować na cyberprzemoc w szkole? Czy istnieje modelowy schemat rozwiązywania problemu, pasujący do każdej sytuacji? Sprawdź, jaki kroki należy przedsięwziąć, aby skutecznie radzić sobie z cyberprzemocą. (...)

Jak wdrażać nowe rozwiązania dotyczące urlopu zdrowotnego

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-23 r.
Ocena:

Już od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe rozwiązania w zakresie urlopu dla poratowania zdrowia. Przede wszystkim prawo do skorzystania z urlopu zostanie istotnie ograniczone. Inaczej też będzie wyglądać procedura udzielania urlopu. Poznaj rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów związanych z nowym urlopem zdrowotnym. (...)

Dyrektor musi weryfikować kandydatów do zatrudnienia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-23 r.
Ocena:

Od 1 października 2017 r. na dyrektorach szkół ciąży nowy obowiązek weryfikacyjny związany z zatrudnianiem nauczycieli i innych pracowników wykonujących obowiązki pedagogiczne. Dyrektorzy muszą każdorazowo zweryfikować, czy kandydat do zatrudnienia nie jest wpisany w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Obowiązek ten dotychczas nie został należycie nagłośniony, tymczasem jego niewykonanie (...)

Zestawienie nowych dokumentów kadrowych do nowej Karty Nauczyciela

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych  wprowadziła 1 stycznia 2018 r. liczne zmiany w Karcie Nauczyciela. W e-booku znajdą Państwo zbiorcze zestawienie dokumentów, których wydanie znajduje swoją podstawę prawną w nowych regulacjach Karty.   Autor: Dariusz Skrzyński - prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego Redaktor: Dariusz Skrzyński Wydawca: Agata Jastrzębska (...)

8 procedur kadrowych przydatnych po zmianie przepisów od 1 stycznia 2018 r.

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Znowelizowana Karta nauczyciela wprowadza nowe procedury np. w zakresie urlopu zdrowotnego, uzupełniającego czy też procedurę zwiększania wymiaru godzin nauczycielom z ograniczonym etatem. W e-booku podpowiadamy, jak należycie wykonywać obowiązki, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje. Autorzy: Dariusz Skrzyński - prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego Michał Kowalski - (...)

Kalendarium zmian w Karcie Nauczyciela

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych zawierającą nowelizację Karty Nauczyciela. Pierwsze istotne zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli wchodzą w życie już 1 stycznia 2018 r., zaś kolejne – od nowego roku szkolnego. Sprawdź, jakie nowe obowiązki dochodzą w styczniu, we wrześniu a jakie w 2019 i 2020 roku.   Autor: Michał (...)

Kontrola statutu przedszkola

Kategoria: Oświata
Data: 2018-01-18 r.
Ocena:

Przedszkola miały obowiązek przygotować nowe statuty dostosowane do nowych regulacji prawnych do 30 listopada 2017 r. Za zrealizowanie tego zadania w oznaczonym terminie odpowiedzialny był dyrektor przedszkola.  Jeżeli statut przedszkola nie został dostosowany do nowych przepisów  albo znalazły się w nim zapisy niezgodne z nową ustawą, to dyrektor kierujący placówką, (...)

Array ( [idCategory] => 1457 [tagname] => oswiata )
Array ( [idCategory] => 1457 [tagname] => oswiata )

Array ( [idCategory] => 1457 [tagname] => oswiata )