Wszystkie artykuły

  Ochrona rodzicielstwa 15.07.2013
  Ciąża w okresie wypowiedzenia – trzeba cofnąć wypowiedzenie
  Pracownica ma bardzo łatwy sposób na to, aby obronić się przed wypowiedzeniem umowy o pracę, choćby już było wręczone. Musi jak najszybciej… zajść w ciążę. Tak, aby zdążyła być w ciąży w okresie wypowiedzenia. Pracodawca będzie wówczas musiał wycofać wypowiedzenie.Pracownicy, która spodziewa się dziecka nie można: wypowiedzieć umowy o pracę, a także rozwiązać wcześniej ...

  Ochrona rodzicielstwa 10.07.2013
  Ochrona pracownicy w ciąży i na urlopie macierzyńskim
  Osobie będącej w ciąży oraz korzystającej z urlopów związanych z rodzicielstwem nie można wypowiedzieć definitywnie umowy lub wręczyć wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Jednak ochrona nie zawsze będzie jednakowa. Najsilniejsza jest ochrona pracownicy w ciąży i na urlopie macierzyńskim.Pracownicy spodziewającej się dziecka oraz korzystającej z urlopu macierzyńskiego (a także ...

  Ochrona rodzicielstwa 02.07.2013
  Roczny urlop rodzicielski - niezachowanie terminu na złożenie wniosku
  Wniosek o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, musi być złożony nie później niż 14 dni po porodzie.   Jeżeli pracownica nie złoży wniosku o udzielenie jej rocznego urlopu (składającego się z 3 urlopów – macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego ...

  Ochrona rodzicielstwa 02.07.2013
  Roczny urlop rodzicielski także dla rodziców adopcyjnych
  Do tzw. rocznego płatnego urlopu rodzicielskiego (składającego się z trzech urlopów – macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i rodzicielskiego), udzielanego na jeden wniosek, uprawnieni są także pracownicy, którzy rozpoczęli procedurę przysposobienia (adopcji) dziecka. Pracownik, który: przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie ...

  Ochrona rodzicielstwa 25.06.2013
  Urlop rodzicielski można wykorzystać w częściach
  Nowy urlop rodzicielski może być wykorzystywany przez uprawnione osoby jednorazowo albo w trzech częściach (z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni) przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze wielokrotności tygodnia.Rodzice mogą zatem dokonać wyboru, czy:żadne z nich nie będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego (nie jest on obligatoryjny, ale fakultatywny),z ...

  Ochrona rodzicielstwa 25.06.2013
  Można odmówić rodzicowi pracy w czasie urlopu rodzicielskiego
  Urlop rodzicielski może być łączony z pracą na część etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu – na wniosek pracownika. Wniosek pracownika o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego nie jest jednak dla pracodawcy bezwzględnie wiążący. Wniosek pracownika o podjęcie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego powinien być uwzględniony (o ile został złożony na piśmie w ustawowym ...

  Ochrona rodzicielstwa 25.06.2013
  Łącznie urlopu rodzicielskiego z pracą
  Urlop rodzicielski, tak samo jak dodatkowy urlop macierzyński, może być łączony z pracą na część etatu u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Pracownik przez część wymiaru czasu pracy może więc wykonywać pracę, a przez pozostałą część korzystać z urlopu rodzicielskiego. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim jest uprawnieniem pracownika, które może on zrealizować tylko ...

  Ochrona rodzicielstwa 18.06.2013
  Nowe urlopy rodzicielskie - dla każdej pracownicy matki
  Do złożenia jednego wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym ustawowym wymiarze, a bezpośrednio po nim - urlopu rodzicielskiego w pełnym ustawowym wymiarze, ma prawo każda pracownica, która urodziła dziecko.Przepis nie uprawnia natomiast do tego pracownika ojca wychowującego dziecko. Może on natomiast skorzystać z części ...

  Ochrona rodzicielstwa 11.06.2013
  Przerwy na karmienie nie muszą być wykazywane w ewidencji czasu pracy
  Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do przerw w pracy. Nie trzeba ich jednak wykazywać w ewidencji czasu pracy. Jeśli jednak u pracodawcy prowadzona jest ewidencja wejść do i wyjść z zakładu - pracownica ma obowiązek wpisywać w niej faktyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia dniówki.Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do 2 półgodzinnych (przy jednym dziecku) lub ...

  Ochrona rodzicielstwa 04.06.2013
  6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.
  Od 17 czerwca 2013 r. pracownicy-rodzice będą więc mieli prawo do 3 urlopów, na których przysługuje zasiłek macierzyński: macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Najwięcej emocji budzi nowy urlop rodzicielski. Ale i dodatkowy urlop macierzyński czekają duże zmiany.Nowelizacja przede wszystkim wydłuża maksymalny czas trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego ...