Jak sprawnie sporządzić sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej – skorzystaj z gotowych wzorów.

Kategoria:
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej powinno być odpowiedzią na plan pracy biblioteki. Porównanie tego, co planowano, z tym, co wykonano, najlepiej pokaże efektywność pracy biblioteki i pozwoli na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Sprawdź, co powinno zawierać sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej. Z ebooka krok po kroku dowiesz się, jak je tworzyć. (...)

Jak gromadzić, selekcjonować i uzupełniać księgozbiór szkolny?

Kategoria:
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Biblioteki szkolne dysponują na ogół dość dużym zasobem książek, jednak często jakość tych zbiorów pozostawia sporo do życzenia. Księgozbiory szkolne wymagają selekcji i odnowienia, a co za tym idzie – pieniędzy. Podstawowe problemy, z jakimi w tym zakresie borykają się bibliotekarze szkolni, dotyczą środków na zakup nowych książek oraz możliwości i sposobu selekcji zasobów. W tym (...)

W jaki sposób wzbogacić ofertę biblioteki o wspólne działania z uniwersytetem trzeciego wieku?

Kategoria:
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

W starzejącym się społeczeństwie coraz większym wyzwaniem jest zapewnienie komfortu i możliwości aktywnego życia osobom po 60. roku życia. Rolę tę świetnie odgrywają uniwersytety trzeciego wieku, których zadaniem jest aktywizacja intelektualna seniorów. Sprawdź, jak układa się ta współpraca w różnych bibliotekach. (...)

JAKIE ZAPISY POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W REGULAMINIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZWIĄZKU Z RODO

Kategoria:
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Biblioteka szkolna powinna wypełniać wobec swoich czytelników obowiązki przewidziane przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Jednym z nich jest przekazanie osobom, których dane są przetwarzane, stosownych informacji wymaganych przepisami. Informacje te należy umieścić w ramach lub obok regulaminu biblioteki. Sprawdź, jak powinny w praktyce wyglądać przejrzyście sformułowane zapisy związane z przetwarzaniem danych osobowych. (...)

JAK WŁAŚCIWIE STOSOWAĆ PRAWO AUTORSKIE W BIBLIOTECE

Kategoria:
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Główna działalność bibliotek opiera się na użyczaniu egzemplarzy książek papierowych w ramach przyznanego im prawa do dozwolonego użytku. Posiadanie tej ustawowej licencji nie wyczerpuje jednak tematu związanego z przestrzeganiem prawa autorskiego, zwłaszcza że aktywność współczesnej biblioteki coraz bardziej wkracza w inne obszary, niezwiązane bezpośrednio z ich pierwotną misją. Dowiedz się, jak nowoczesna biblioteka może obecnie funkcjonować (...)

Spotkanie ze zwierzętami egzotycznymi

Scenariusz lekcji bibliotecznej dla najmłodszych
Kategoria:
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Poznaj scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, ale motywem przewodnim będą zwierzęta egzotyczne. Temat doskonale wpisze się w atmosferę wakacji. Poniższy scenariusz lekcji bibliotecznej jest przeznaczony dla grup 4- i 5-latków, a czas jej trwania powinien wynosić nie więcej niż godzinę, najlepiej około 40 minut. Nie zapominaj, że maluchy w wieku przedszkolnym mają ograniczoną (...)

Array ( [idCategory] => 1581 [tagname] => biblioteki )
Array ( [idCategory] => 1581 [tagname] => biblioteki )