Będzie coraz mniej wody!

Jak zatem ściółka wpływa na zawartość wody w glebie
Kategoria: Firma
Data: 2020-02-28 r.
Ocena:

Łacińska sentencja – Verba docent, eksempla trahunt – mówi, że słowa uczą, ale czyny pociągają. To doskonale obrazuje treść tego e-booka. Kwestie ochrony wody w glebie, to słowa, pomysły wynikające z wiedzy i doświadczenia. W tym artykule pokazane zostaną „czyny”, czyli, różnice, efekty tych działań i realne korzyści. Nic tak (...)

Aktywowanie Internetowych Kont Pacjentów

co zrobić, abyś otrzymał dodatkowe środki z NFZ
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2019-12-17 r.
Ocena:

Żeby upowszechnić korzystanie z aplikacji, lekarze rodzinni będą mogli aktywować Internetowe Konta Pacjentów i otrzymają z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Poznaj szczegóły nowego zarządzenia prezesa NFZ.   Z e-booka dowiesz się: jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze za aktywowanie IKP pacjentom jak będą przebiegały rozliczenia z NFZ za te czynności ile wyniesie wynagrodzenie za (...)

Utwardzanie konfiguracji systemów Windows

Kategoria: Firma
Data: 2020-01-13 r.
Ocena:

Utwardzanie konfiguracji (tzw. hardening) jest jedną z prostszych metod poprawiających bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie powierzchni ataku konfigurowanego komponentu. W tym ebooku skupimy się na systemach Windows i przeanalizujemy wybrane opcje konfiguracji, rozważając ich wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo. Za punkt odniesienia posłużą wytyczne opublikowane przez wymienioną wcześniej organizację Center for Internet Security (...)

Elektroniczna ewidencja odpadów od 1 stycznia 2020 r.

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-01-27 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2020 r. nie ma już możliwości sporządzenia jednej zbiorczej karty przekazania, obejmującej odpady danego rodzaju, przekazywane w ciągu jednego miesiąca. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów mają to robić w systemie teleinformatycznym – konieczne jest wprowadzanie informacji do BDO.  (...)

Jak przetwarzać dane osobowe uczniów - praktyczne wskazówki dla pielęgniarki szkolnej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-01-29 r.
Ocena:

W dniu 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, wprowadzając nowe obowiązki po stronie szkoły. Zgodnie z nią pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku gabinetu (...)

Listy kontrolne niezbędne dla każdej apteki

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-02-07 r.
Ocena:

Badanie autentyczności leku, kontrole wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego czy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych – to tylko niektóre z istotnych procesów, jakie mają miejsce w każdej aptece i do których należy się rzetelnie przygotować. Błędy bowiem skutkują wysokimi karami. Przedstawione w e-booku listy kontrolne pozwalają w szybki sposób zweryfikować, (...)

Czy przewoźnik musi się rejestrować w BDO?

Kategoria: Transport
Data: 2020-02-11 r.
Ocena:

Czy firma transportowa, niewykonująca transportu odpadów musi się rejestrować w BDO? Załóżmy, że w przedsiębiorstwie wykonuje się drobny serwis samochodu np. wymiany olejów, klocków hamulcowych, żarówek itp. Są to jednak drobne, incydentalne naprawy, firma nie prowadzi serwisu np. wymiany opon czy innych podzespołów. Chodzi tu o proste wymiany, które każdy (...)

Dokumentacja kadrowa: jak w 2020 r. przejść na e-akta?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Zmiana sposobu prowadzenia akt osobowych (i innej dokumentacji pracowniczej) z papierowego na elektroniczny następuje poprzez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. (...)

Jak właściwie wypełnić kartę oceny pacjenta

któremu zlecasz długoterminową domową opiekę pielęgniarki
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-02-26 r.
Ocena:

Jeżeli pacjent nie jest objęty opieką przez hospicjum domowe czy inny zakład opiekuńczy, lekarz może mu zlecić długoterminową opiekę domową pielęgniarki. Sprawdź, jak wypełnić Kartę oceny pacjenta do objęcia lub objętego długoterminową domową opieką pielęgniarską, aby mieć pewność, że wpisałeś wszystkie niezbędne informacje. (...)

Rolniczy handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednia – jak właściwie prowadzić dokumentację

Kategoria: Firma
Data: 2020-03-03 r.
Ocena:

Prowadzenie RHD zmusza rolnika do zgromadzenia wielu dokumentów. Są one niezbędne dla wszelkich kontroli, a ich brak – zagrożony karami. Co wchodzi w skład takiej dokumentacji? (...)