Zadośćuczynienie za śmierć zwierzęcia

ważne informacje dla lekarzy weterynarii
Kategoria: Weterynaria
Data: 2019-02-13 r.
Ocena:

Utrata ukochanego zwierzęcia to bolesny temat dla każdego właściciela. Szczególnie trudne są przypadki, kiedy śmierć ta zawiniona jest przez osoby trzecie. W stosunku do psów to często przypadki zagryzienia przez innego psa, niedopilnowanego przez swojego właściciela. Mogą też zdarzyć się przypadki umyślnego działania osób trzecich albo jakieś zawinione zdarzenia spowodowane (...)

Czy właściciel kliniki weterynaryjnej może polecić pracownikom pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy?

Kategoria: Weterynaria
Data: 2018-12-04 r.
Ocena:

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę oraz na ewentualnym wykonywaniu w tym czasie pracy, dla której dyżur został ustalony. Sprawdźmy, czy możemy jako pracodawca zlecić naszym pracownikom (...)

Zakres programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

co powinien wiedzieć lekarz weterynarii
Kategoria: Weterynaria
Data: 2018-09-14 r.
Ocena:

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy. Zadanie takie ma charakter zadania własnego samorządu terytorialnego. Oznacza to, że służy ono realizacji potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Jedną z prawnych form działania, za pomocą której gmina powinna przyczynić się do realizacji (...)

Usługi weterynaryjne – co z podatkiem od towarów i usług

Kategoria: Weterynaria
Data: 2018-06-03 r.
Ocena:

Przepisy ustawy o VAT są często niejasne i mylące, zwłaszcza jeżeli chodzi o wybór odpowiedniej stawki opodatkowania. Podobnie jest w przypadku lekarzy weterynarii –przedsiębiorców świadczących usługi weterynaryjne. Powstaje zatem pytanie, jaką wartość VAT przypisać danemu rodzajowi usług weterynaryjnych? (...)

Reklama kliniki weterynaryjnej – co jest zgodne z prawem

Kategoria: Weterynaria
Data: 2017-12-05 r.
Ocena:

Od wielu lat trwa dyskusja na temat dozwolonych i niedozwolonych form, treści, technik i środków komunikacji marketingowej stosowanych przez weterynarzy. Dotyczy głównie zasadności utrzymania zakazu reklamy i ograniczania innych form komunikowania się. Obecnie można zauważyć tendencję do coraz szerszego znoszenia zakazów i ograniczeń. Z ebooka Czytelnik dowie się: W jaki sposób (...)

Array ( [idCategory] => 1573 [tagname] => weterynaria )
Array ( [idCategory] => 1573 [tagname] => weterynaria )

Array ( [idCategory] => 1573 [tagname] => weterynaria )