Ewidencja środków unijnych w jednostkach – na jakich kontach zaksięgować wydatki

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2017-06-08 r.
Ocena:

Jednostki samorządu terytorialnego mogą sfinansować zadania, związane np. w ochroną środowiska, infrastrukturą techniczną czy transportem, z funduszy unijnych. Środki te należy przeznaczyć na konkretnie ustalone cele, a następnie rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych jednostki. Na jakich kontach ewidencjonować operacje gospodarcze z wykorzystaniem tych środków w państwowych i samorządowych jednostkach (...)

3 kroki do skutecznej promocji biura rachunkowego - sprawdź, od czego zacząć

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2017-04-04 r.
Ocena:

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany – to najkrótsza charakterystyka tego, co dzieje się w ostatnim czasie w branży usług księgowych. Rosnąca konkurencja, presja na obniżanie cen i nowe technologie, to najważniejsze trendy, które kształtują ten rynek, wymuszając na biurach rachunkowych większą niż dotąd aktywność – również w zakresie promocji. Z (...)

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2016-04-08 r.
Ocena:

Użytkując udostępniony przez pracodawcę samochód służbowy do celów prywatnych, pracownik osiąga przychód z tytułu stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Największe problemy z rozliczaniem takich czynności sprowadzają się do ustalenia przychodu pracownika. Często również zdarza się, że to pracownik używa prywatnego pojazdu do celów firmowych. Wydatki związane z eksploatacją (...)

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2016-01-25 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny poradnik „Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach” napisany przez naszych najlepszych ekspertów. Dzięki niemu będziesz swobodnie poruszał się w gąszczu przepisów i dowiesz się, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę dokonując księgowania. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: Jak poprawnie księgować wynagrodzenia i składki ZUS finansowane przez pracodawcę. Jak (...)

Zamknięcie 2015 roku w księgach jednostek kultury - praktyczna instrukcja

Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-12-09 r.
Ocena:

Z raportu dowiesz się: jak wycenić składniki aktywów i pasywów? na które pozycje należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego? na które pozycje zwrócić uwagę przy ustalaniu prawidłowego wyniku finansowego? co zmieni się w podatku VAT od 1 stycznia 2016 r.? (...)

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

5 najczęściej popełnianych błędów przy księgowaniu środków trwałych
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-09-30 r.
Ocena:

Podstawowym błędem jest niewłaściwe określenie stawek, okresów i metod amortyzacji, a także brak okresowej weryfikacji tych stawek i okresów. Biegli rewidenci alarmują! - niestety często pojawiają się nieprawidłowości przy przeszacowaniu środków trwałych, zaniechanie weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych, niedokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, jak również niedokonanie zmian w kapitale (...)

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

Wzorcowy plan kont w NGO
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W e-booku przeczytasz na temat: Jak powinien wyglądać wzorcowy plan kont w NGO? Kiedy organizacja może uprościć plan kont? Czy organizacja może zmieniać dotychczas stosowane rozwiązania? Każda organizacja pozarządowa – nie rzadziej niż na koniec miesiąca – powinna sporządzić zestawienia obrotów i sald w celu kontroli wydatków. E-book „Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej” to (...)

Dofinansowanie projektów NGO

Gwarancje bezpieczeństwa dofinansowywania projektów
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W bezpłatnym e-booku przeczytasz na temat: Jakie są formy zabezpieczenia umów finansowych? Co to jest weksel in blanco? Na czym polega system transz? W jaki sposób należy raportować postępy działań w projekcie? Dlaczego ważne jest doświadczenie i potencjał organizacji? Instytucje grantodawcze starają się zapewnić potencjalny zwrot pieniędzy w przypadku występowania nieprawidłowości w wydatkowaniu. Stąd też umowy (...)

Wynagrodzenia z przełomu roku

Jak rozliczyć w księgach wynagrodzenia z przełomu roku
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Wynagrodzenia w księgach rachunkowych należy ujmować jako koszty działalności operacyjnej okresu, w którym pracownicy nabyli prawo do tych wynagrodzeń. Pod względem podatkowym sytuacja nieco się komplikuje. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: Jak rozliczyć wynagrodzenia na przełomie roku przedstawione w formie praktycznych przykładów? W kosztach, którego roku należy uwzględnić wynagrodzenia za grudzień? W (...)

Wydatki strukturalne w oświacie

Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się: Które z wydatków charakterystycznych dla szkół należy zaliczyć do strukturalnych; Jak poprawnie wypełnić sprawozdanie Rb-WSa w programie księgowym; Do którego kodu zaliczyć wydatki na opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów. Klasyfikując dane wydatki jako strukturalne, należy pamiętać, że mogą to być wyłącznie środki pochodzące z budżetów krajowych. Mogą być nimi (...)

Array ( [idCategory] => 1495 [tagname] => rachunkowosc [page] => 2 )
Array ( [idCategory] => 1495 [tagname] => rachunkowosc [page] => 2 )

Array ( [idCategory] => 1495 [tagname] => rachunkowosc [page] => 2 )