Wydatki strukturalne w oświacie

Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się: Które z wydatków charakterystycznych dla szkół należy zaliczyć do strukturalnych; Jak poprawnie wypełnić sprawozdanie Rb-WSa w programie księgowym; Do którego kodu zaliczyć wydatki na opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów. Klasyfikując dane wydatki jako strukturalne, należy pamiętać, że mogą to być wyłącznie środki pochodzące z budżetów krajowych. Mogą być nimi (...)

Cele charytatywne

Wydatki na cele charytatywne
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Z bezpłatnego e-booka dowiesz się : Jakie wydatki na cele charytatywne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Które z wydatków wpłyną na wynik naszego rozliczenia rocznego? Jak rozliczyć zakup przedmiotu na aukcji charytatywnej? Koniec roku i początek następnego to czas, w którym wiele osób i instytucji podejmuje działania o charakterze dobroczynnym. Sprzyja temu atmosfera (...)

Windykacja

Przedsiębiorca ma prawo ubiegać się od dłużnika ryczałtowych kosztów windykacji
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Od 28 kwietnia 2013 r. obowiązuje ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Daje ona możliwość uzyskania na podstawie określonych dokumentów nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, a więc silniejszym dla wierzyciela i dającym większe możliwości niż nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: sposobie windykacji należności dokumentacji opłat (...)

Spis z natury w firmie

Uniknij błędów przeprowadzając spis z natury w swojej firmie
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Dokumentem uzupełniającym do zarządzenia w sprawie inwentaryzacji wydawanym przez kierownika jednostki jest harmonogram inwentaryzacji. Ustalony plan inwentaryzacji zapewnia jakość i skuteczność inwentaryzacji w określonych z góry terminach i umożliwia sporządzenie sprawozdania finansowego w wyznaczonym ustawowo czasie. Warto wiedzieć, jak skutecznie przygotować się do inwentaryzacji by uniknąć błędów podczas jej przebiegu. Pobierz (...)

Spis z natury

Spis z natury jest warunkiem zamknięcia PKPiR
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Z bezpłatnego e-booka dowiesz się: Co powinien zawierać spis z natury? Jak i do kiedy należy przeprowadzić wycenę rzeczy objętych spisem? Jak ująć w PKPiR remanent początkowy? Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzić spis z natury na koniec roku podatkowego. Spis ten powinien obejmować towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe oraz pomocnicze, produkcję (...)

Różnice inwentaryzacyjne

Jak bezbłędnie rozliczyć różnice inwentaryzacyjne
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Rozliczenie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych jest ostatnim etapem inwentaryzacji. W ramach tego etapu dokonuje się ustalenia, wyceny, wyjaśnienia i zaksięgowania skutków inwentaryzacji. W celu wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przeprowadza się postępowanie wyjaśniające. Polega ono na uzyskaniu pisemnych wyjaśnień od osób materialnie odpowiedzialnych za dane składniki majątku i zweryfikowaniu tych wyjaśnień. Warto wiedzieć, jak (...)

Rozliczanie kosztów firmowego auta

Rozliczanie kosztów samochodu służbowego w firmie
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

W bezpłatnym e-booku przeczytasz o: rozliczaniu kosztów związanych z eksploatacją służbowych aut, ewidencji wydatków związanych z firmowym samochodem, metodach i stawkach amortyzacji aut, rozliczeniu kosztów ubezpieczenia pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Specyfika użytkowania aut oraz pełnione funkcje powodują, że samochód osobowy służyć może równocześnie do osobistych potrzeb podatników, jak i celów biznesowych. Mając tego (...)

Otwarcie ksiąg rachunkowych

Rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: Kiedy należy otworzyć księgi rachunkowe? Jak określić zasady rachunkowości, którymi będzie kierować się jednostka? Jak utworzyć zakładowy plan kont? Na jakie koszty zwrócić szczególną uwagę przechodząc z PKPiR na pełną księgowość? Rozpoczynając prowadzenie ksiąg rachunkowych, należy przeprowadzić wiele czynności, dzięki którym prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości będzie (...)

Koszty podróży służbowej na przełomie roku

Rozliczamy koszty podróży służbowej na przełomie roku
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Jeśli pracownik odbył podróż służbową w grudniu 2014 roku, to niezależnie od tego, kiedy przedstawił w zakładzie pracy dokumentację, w księgach rachunkowych powinna być ujęta jako koszt 2014 roku. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: Jak rozliczyć podróż służbową odbytą na przełomie roku? Czy wartość zwrotu kosztów podróży służbowej trzeba opodatkować? W jakiej (...)

Koszty na przełomie roku

Jak bezbłędnie rozliczać koszty na przełomie roku
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Bądź pewien, że prawidłowo ujmujesz w księgach rachunkowych koszty prenumerat, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, czy opłaconych z góry prenumerat. Z e-booka dowiesz się: jak prawidłowo ewidencjonować czynne rozliczenia kosztów, jakie koszty uznamy za RMK bierne i jak je rozliczyć, jak ujmować w bilansie koszty z przełomu roku. Jeżeli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych - ujmujemy (...)

Array ( [idCategory] => 1495 [tagname] => rachunkowosc [page] => 3 )
Array ( [idCategory] => 1495 [tagname] => rachunkowosc [page] => 3 )