6 pytań o znowelizowane przepisy Pzp…

… z odpowiedziami ekspertów
Data: 2016-09-07 r.
Ocena:

Nowe przepisy Prawa zamówień publicznych to rewolucja! Od 28 lipca 2016 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy wprowadziły zmiany m.in. w zakresie zlecania zamówień uzupełniających, sprawdzania, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, formułowania opisu przedmiotu zamówienia oraz sporządzania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przeczytaj e-poradnik i (...)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Nowe obowiązki po nowelizacji Prawa zamówień publicznych
Data: 2016-05-16 r.
Ocena:

Wykonawcy już mogą składać Jednolity Europejski Dokument Zamówienia Jednolity Europejski Dokument Zamówienia to jedno ze sztandarowych rozwiązań pochodzące z nowych dyrektyw zamówieniowych i właśnie wdrażane do polskich przepisów. Choć docelowo ten dokument ma uprościć i odformalizować procedury, to przynajmniej na razie dostarcza głównie problemy interpretacyjne oraz rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. (...)

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

7 kluczowych kwestii związanych z jej realizacją i zmianą
Data: 2016-04-28 r.
Ocena:

Jak w zgodzie z prawem zmieniać zawartą już umowę? Kontrakty zamówieniowe często wiążą strony na wiele lat. Jednak w z upływem czasu zmianom ulegają realia rynkowe, przepisy prawne, sytuacja ekonomiczna podwykonawców czy samego wykonawcy. Stąd pojawiają się potrzeby modyfikacji postanowień umowy choćby w zakresie terminu jej obowiązywania czy podmiotów realizujących zamówienie (...)

Rewolucja w zamówieniach publicznych 2016

Data: 2016-04-13 r.
Ocena:

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych to rewolucja pod dyktando UE Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi pierwszy etap projektowanego przekształcenia systemu zamówień publicznych. Najbliższe miesiące pokażą, czy nowelizacja zwiększy przejrzystość i odformalizuje cały proces, czy doprowadzi do strachu przed stosowaniem nowych przepisów i zwiększy niepewność uczestników procedury o zamówienia publiczne? W e-poradniku (...)

Jak czytać i pisać SIWZ...

...przed i po nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2016
Data: 2016-04-13 r.
Ocena:

Zawartość siwz zależy od przyjętego trybu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to najważniejsza część dokumentacji przetargowej dla obydwu stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający wyraża w niej oczekiwania dotyczące realizacji zamówienia, a wykonawca czerpie informacje pozwalające mu na świadome i rzetelne przygotowanie oferty. Najnowsza nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza wiele zmian (...)

Umowa o zamówienie publiczne

Wzór umowy na wykonanie i dostawę
Data: 2016-04-04 r.
Ocena:

Jak poprawnie zawrzeć umowę z wykonawcą? Umowa o zamówienie publiczne ma charakter zobowiązania trwałego i zgodnie z prawem zmieniana może być jedynie w wąskim zakresie. Z tego względu każda strona tej umowy już na etapie negocjacji powinna zadbać o swoje interesy. Poprawnie przygotowana umowa o zamówienie publiczne to gwarancja sprawnej realizacji (...)

Umowa o zamówienie publiczne

Data: 2016-02-29 r.
Ocena:

W e-poradniku znajdziesz praktyczne wskazówki prawników i specjalistów ds. zamówień publicznych, które pozwolą Ci wyjść obronną ręką z sytuacji kryzysowych. A takie w zamówieniach publicznych przytrafiają się bardzo często. Pobierz e-poradnik i znajdź odpowiedź na szereg pytań m.in.: czy można ograniczyć swobodę zamawiającego w ustalaniu zasad naliczania kar umownych? czy w umowach podwykonawczych (...)

7 kluczowych zagadnień o sprawozdaniu rocznym z udzielonych zamówień

Wskazówki, porady, przykłady
Data: 2016-02-25 r.
Ocena:

Pamiętaj, nie możesz przekroczyć tego terminu! 1 marca 2016 r. upływa termin przekazania przez zamawiających Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania z zamówień udzielonych w 2015 roku. Dodatkowo, w tym samym terminie określona grupa zamawiających ma obowiązek przekazać także informację o stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach w ubiegłym roku. Z e-poradnika (...)

Planowane zmiany w Prawie zamówień publicznych w 2016 r.

Przygotuj się do nowelizacji Pzp!
Data: 2016-02-12 r.
Ocena:

Konieczność wdrożenia Dyrektyw unijnych Termin wyznaczony państwom członkowskim na implementację nowych dyrektyw o zamówieniach publicznych upływa 18 kwietnia 2016 r. Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, które prowadzi Ministerstwo Rozwoju. Nie zwlekaj i już teraz sprawdź, jakie zmiany czekają Cię w najbliższym czasie. Z e-poradnika dowiesz się (...)

Jaki tryb przetargu wybrać?

Praktyczna ściągawka dla zamawiających
Data: 2016-02-12 r.
Ocena:

Pierwszy dylemat zamawiającego Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga od zamawiających olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jednak najpierw należy się zdecydować, jaki tryb przetargu wybrać, aby otrzymać oczekiwany przedmiot zamówienia. Niewłaściwy wybór, może spotkać się z negatywnymi konsekwencjami podczas kontroli oraz odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej. Z e-poradnika dowiesz się (...)

Array ( [idCategory] => 1518 [tagname] => zamowienia-publiczne [page] => 5 )
Array ( [idCategory] => 1518 [tagname] => zamowienia-publiczne [page] => 5 )