Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

Kategoria: NGO
Data: 2015-11-26 r.
Ocena:

W tym e-booku przeczytasz na temat: Jak powinien wyglądać wzorcowy plan kont w NGO? Kiedy organizacja może uprościć plan kont? Czy organizacja może zmieniać dotychczas stosowane rozwiązania? (...)

Obowiązki podatkowe NGO zawieszającej działalność gospodarczą

Kategoria: NGO
Data: 2015-11-26 r.
Ocena:

W tym e-booku przeczytasz na temat: Z jakich obowiązków podatkowych musi wywiązać się NGO? Kiedy organizacje pozarządowe mogą zawiesić działalność gospodarczą? Jakie obowiązki ciążą na organizacji podczas zawieszenia działalności? Czy wydatki poniesione przed zawieszeniem działalności organizacja zaliczy do kosztów podatkowych? (...)

Gwarancje bezpieczeństwa dofinansowywania projektów

Kategoria: NGO
Data: 2015-11-26 r.
Ocena:

W tym e-booku przeczytasz na temat: Jakie są formy zabezpieczenia umów finansowych? Co to jest weksel in blanco? Na czym polega system transz? W jaki sposób należy raportować postępy działań w projekcie? Dlaczego ważne jest doświadczenie i potencjał organizacji? (...)

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

Zaległości podatkowe organizacji pozarządowych
Kategoria: NGO
Data: 2015-06-09 r.
Ocena:

W e-booku przeczytasz na temat: Kiedy egzekucja może być prowadzona z majątku zarządu organizacji? Za co ponosi odpowiedzialność członek organu zarządzającego? Co to oznacza, że członkowie organu zarządzającego ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe organizacji? Czy zarząd może uwolnić się od odpowiedzialności? Jeśli egzekucja z majątku organizacji pozarządowej jest bezskuteczna, członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność finansową (...)

Array ( [idCategory] => 1556 [tagname] => ngo [page] => 2 )
Array ( [idCategory] => 1556 [tagname] => ngo [page] => 2 )