Horyzont 2020

Przedsiębiorco sprawdź, jakie dofinansowanie możesz zdobyć!
Data: 2018-06-15 r.
Ocena:

Większość przedsiębiorców nie wie jednak, że poza ofertą dotacji krajowych rozdzielanych przez rodzime urzędy i instytucje, istnieją jeszcze programy ramowe (centralne). Decyzja o ich podziale jest podejmowana w Brukseli. Wśród programów ramowych na największą uwagę zasługuje szczególnie jeden – Horyzont 2020, który otwiera nowe możliwości finansowania dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.   Sięgnij po (...)

Pomyłki w publikacji ogłoszeń o zamówienie publiczne

Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

5 przypadków z życia wziętych i wskazówki dla ciebie jak uniknąć błędów  „Nie myli się tylko ten, co nic nie robi” – każdemu zdarza się na własnej skórze doświadczyć prawdziwości tego powiedzenia. W ferworze zadań do wykonania, wciąż naglących terminów a przede wszystkim w ilości obowiązków – niejednokrotnie zapominamy o (...)

Wadium wnoszone przez konsorcjum

Poznaj stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej
Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Na gruncie zamówień publicznych wielokrotnie podnoszony i rozpatrywany był problem, czy wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, powołujące się w treści tylko na jednego członka konsorcjum, w sposób dostateczny zabezpiecza ofertę. Zauważyć bowiem należy, iż zazwyczaj gwarancja bankowa wskazuje, że beneficjent  gwarancji będzie miał możliwość zaspokojenia swojego roszczenia (...)

Jakich dokumentów może żądać zamawiający, aby spełnić swoje oczekiwania?

Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

O tym musi pamiętać każdy zamawiający!  Przygotowując postępowanie o zamówienie publiczne, zamawiający określa pożądane cechy, właściwości i parametry świadczenia, które chce nabyć. Nakreśla również profil rzetelnego wykonawcy, którego właściwości podmiotowe dają rękojmię należytej realizacji zamówienia. Oczywiście, wymagania stawiane przez zamawiającego muszą znaleźć podstawę nie tylko w jego uzasadnionych potrzebach, ale (...)

Modyfikowanie i uzupełnianie oferty

Poznaj wpływ wyroku TSUE na polski rynek zamówień publicznych
Data: 2018-04-18 r.
Ocena:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Esaprojekt przeciwko województwu łódzkiemu odbił się szerokim echem. Warto przyjrzeć się dokładniej, w jaki sposób to orzeczenie wpłynęło na praktykę uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce. W e-poradniku zostanie omówionych kilka wyroków Krajowej Izby Odwoławczej wydanych na podstawie przywołanego orzeczenia TSUE. Dotyczą one przede wszystkim: - (...)

4 kluczowe pytania o elektronizację zamówień publicznych

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców
Data: 2018-04-06 r.
Ocena:

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców  Rynek zamówień publicznych przygotowuje się na elektronizację postępowań o udzielenie  zamówień publicznych. Pierwsza faza będzie już wdrażana od 18 kwietnia 2018 r. Kolejna od października. W ebooku wyjaśniamy szczególnie trudne zagadnienia związane z niejednoznacznymi regulacjami prawnymi i urzędowymi opiniami, które niestety nie rozwiewają zbyt wielu (...)

Umowa o zamówienie

Niezbędne elementy, które zapewnią ci bezpieczną współpracę
Data: 2018-03-10 r.
Ocena:

Skuteczna umowa, czyli właściwie jaka? Zamawiający jako gospodarz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma uprzywilejowaną pozycję przy kształtowaniu treści umowy. To wynika z samej konstrukcji Prawa zamówień publicznych. Na tej ogólnej przesłance nie warto jednak poprzestać i do katalogu wzajemnych praw i zobowiązań zarówno zamawiający, jak i wykonawca powinni podejść ze (...)

Ocena ofert w zamówieniach publicznych

7 praktycznych porad i komentarzy ekspertów
Data: 2018-03-05 r.
Ocena:

Jeśli nie cena to co? Do mniejszości należą postępowania, gdzie cena jest jedynym decydującym kryterium wyboru oferty. Najczęściej obok niej występują inne parametry, za spełnienie których uczestniczy postępowania są punktowani. Choć popularność pozacenowych kryteriów oceny ofert zdecydowanie wzrosła w ostatnim czasie, to rzadko spotyka się takie ogłoszenia, gdzie cena nie (...)

RODO w kadrach

Jak zmiany w ochronie danych osobowych wpłyną na działy kadrowo-płacowe
Data: 2018-03-01 r.
Ocena:

Ebook został opracowany we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. Ebook wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w ebooku oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy (...)

Elektronizacja zamówień publicznych

Wskazówki dla zamawiających i wykonawców na 2018 r.
Data: 2018-02-08 r.
Ocena:

Przygotuj się do ważnej zmiany! Już od kwietnia 2018 r. zamawiający i wykonawcy zostaną zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia JEDZ. W pozostałym zakresie wymóg ten będzie obowiązywał od 18 października 2018 r. Z artykułu dowiesz się m.in. z czym w praktyce wiąże się (...)

Array ( [idCategory] => 1518 [tagname] => zamowienia-publiczne [page] => 3 )
Array ( [idCategory] => 1518 [tagname] => zamowienia-publiczne [page] => 3 )