Błędne zeznanie CIT – 8

Błędne zeznanie CIT – 8 należy jak najszybciej wyeliminować
Kategoria: Podatki
Data: 2015-03-08 r.
Ocena:

W raporcie omówione są następujące zagadnienia: Zawieszenie prawa do korekty deklaracji na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej; Skutki upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w odniesieniu do prawa korekty; Możliwość wielokrotnego poprawiania składanych deklaracji podatkowych przez podatników; Forma złożenia korekty do deklaracji podatkowej. Jeśli okaże się, że zeznanie CIT – 8 zostało sporządzone niepoprawnie, (...)

Metody amortyzacji

Metody amortyzacji środków trwałych
Kategoria: Podatki
Data: 2015-03-06 r.
Ocena:

Na podstawie ustawy o PIT i ustawy o CIT podatnik ma możliwość wyboru dwóch głównych metod amortyzacji – liniowej (równomiernego zaliczania odpisów do kosztów) i degresywnej (przyspieszonej z zastosowaniem odpowiedniego współczynnika podwyższającego). Podatnik może zastosować następujące metody amortyzacji środków trwałych: liniowa według stawek: ■ określonych w wykazie, ■ podwyższonych, ■ obniżonych, ■ sezonowych: - naliczanych w sezonie, - (...)

Odpady medyczne

Gospodarka odpadami w placówce medycznej – nowe zasady
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

Od 1 lipca rada gminy może, ale nie musi, w drodze uchwały, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których nie ma mieszkańców – np. w przypadku prywatnych praktyk lekarskich lub SPZOZ prowadzących działalność inną niż lecznicza. Oznacza to, że tylko część przedsiębiorców będzie podlegała przepisom ustawy o utrzymaniu (...)

Kontrola NFZ

Kontrola NFZ – postępowanie dowodowe, odwołania, kary
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

Narodowy Fundusz Zdrowia jest uprawniony do przeprowadzania kontroli u każdego świadczeniodawcy, z którym zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Celem przeprowadzanych kontroli jest zbadanie, w jaki sposób świadczeniobiorcom udzielane są świadczenia finansowane z kontraktów. NFZ ma szerokie kompetencje w tym zakresie - kontrole prowadzone są pod względem legalności, rzetelności (...)

Fundusze unijne na ochronę zdrowia

Fundusze unijne na ochronę zdrowia w perspektywie 2014-2020
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

Nowa perspektywa unijna stwarza szerokie możliwości finansowania inwestycji z zakresu ochrony zdrowia, zwłaszcza w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie na ochronę zdrowia planowane jest również ze środków 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Możliwość pozyskania finansowania na specjalistyczne przedsięwzięcia (...)

Nowa norma zarządzania jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

W 2012 r. wydano nową normę zarządzania jakością EN 15224:2012 skierowaną do placówek ochrony zdrowia. Standard powstał na podstawie wymagań normy jakościowej ISO 9001:2008, zaleceń Rady Unii Europejskiej z 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, oraz innych wymagań, (...)

Jak odnieść sukces na giełdzie

Podstawy analizy technicznej
Kategoria: Finanse osobiste
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

W poradniku omówione są następujące zagadnienia: dlaczego przeprowadzenie analizy technicznej jest dla powodzenia inwestycji niezbędne? w jaki sposób przygotować się do przeprowadzenia analizy technicznej? jakie są trzy główne prawidła rządzące analizą techniczną? jakie są najważniejsze narzędzia analizy technicznej? co to są fale Elliotta i jak się wyznacza trendy? co to są japońskie świecie, w jaki sposób (...)

Imprezy integracyjne

Imprezy integracyjne mogą być kosztem pracodawcy
Kategoria: Podatki
Data: 2015-03-03 r.
Ocena:

W poradniku omówione są następujące zagadnienia: Wydatki na wyjazd integracyjny a koszt podatkowy; Udział w imprezie integracyjnej członków rodziny pracownika; Powstanie przychodu z tytułu udziału w firmowym spotkaniu; Konieczność przypisania pracownikowi konkretnego świadczenia; Brak możliwości odliczenia VAT od usług gastronomicznych i noclegowych; Możliwość odliczenia VAT Od usługi kompleksowej. Na gruncie prawa pracy nie ma jednolitego stanowiska w (...)

Kontrola UOKiK

Kiedy UOKiK może zainteresować się Twoją firmą
Kategoria: Firma
Data: 2015-03-02 r.
Ocena:

Prowadząc niewielką, nawet jednoosobową działalność gospodarczą można stać się obiektem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szkoda, że nie wszyscy przedsiębiorcy sobie zdają z tego sprawę. Wszczęte przez UOKiK postępowania w stosunku do przedsiębiorcy oznacza poważne ryzyko nałożenia dotkliwej kary finansowej lub nakazania zaprzestania określonej praktyki biznesowej. Koniecznie sprawdź: Jakie kompetencje ma prezes (...)

Jednoosobowa spółka z o.o.

Zasady funkcjonowania jednoosobowej spółki z o.o.
Kategoria: Firma
Data: 2015-03-02 r.
Ocena:

Jednoosobowa spółka z o.o. to spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Niestety w kodeksie spółek handlowych trudno znaleźć przepisy, które odnoszą się wyłącznie do spółek jednoosobowych. Powoduje to, że brak precyzyjnych przepisów budzi wiele pytań i wątpliwości. Zdarza się, że nie ma czasu na poszukiwanie odpowiedzi, a (...)