Rodzice przedszkolaków i ich uprawnienia

Jakie żądania rodziców musi wypełnić dyrektor przedszkola
Kategoria: Oświata
Data: 2015-05-29 r.
Ocena:

Z poradnika dowiesz się: Czy rodzice mogą żądać zmiany sposobu układania jadłospisu. Czy rodzice mają prawo zmieniać godziny podawania posiłków. Czy dyrektor musi spełnić wymagania rodziców odnośnie do organizowania dziecku specjalnej diety. Czy rodzice mają prawo oczekiwać zmiany godzin otwarcia przedszkola. Czy rodzice mogą wskazać program wychowania przedszkolnego do realizacji w przedszkolu. Czy dyrektor może odmówić (...)

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Od diagnozy po efektywną pracę z chorym dzieckiem
Kategoria: Oświata
Data: 2015-05-29 r.
Ocena:

Z publikacji dowiesz się: Jak rozpoznać autyzm u dziecka. W jaki sposób radzić sobie z niepokojącymi zachowaniami dziecka w przedszkolu. Jak przekazywać rodzicom trudne informacje o dziecku i udzielać im wsparcia. Jakie są obowiązki dyrektora i nauczycieli w razie dostarczenia przez rodziców orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W jaki sposób dyrektor powinien zorganizować działania przedszkola (...)

Dziecko z ADHD w przedszkolu

Jak przygotować kadrę przedszkola na przyjęcie i pracę z dzieckiem z ADHD?
Kategoria: Oświata
Data: 2015-05-28 r.
Ocena:

Z publikacji dowiesz się: Jak rozpoznać u dziecka zespół ADHD. Jakie możliwości ma dyrektor, gdy rodzice nie zgadzają się na przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy dziecka. Jak przygotować nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola do przyjęcia dziecka z ADHD. W jaki sposób zorganizować współpracę z rodzicami dziecka z ADHD. W jaki sposób komunikować się z dzieckiem z ADHD (...)

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

Odpowiedzi ekspertów najpopularniejsze pytania z prawa pracy
Kategoria: Kadry
Data: 2015-05-27 r.
Ocena:

W pracy każdego specjalisty ds. kadr pojawiają się pytania i wątpliwości – najciekawsze z nich zebraliśmy w tym wyjątkowym raporcie! Z publikacji dowiesz się m.in.: Kiedy wręczyć wypowiedzenie, aby nie wpaść w dłuższy okres wypowiedzenia? W jakim terminie wydać świadectwo pracy po umowach terminowych, między którymi występowały przerwy? Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który (...)

Praca podczas macierzyńskiego i wychowawczego

Dla kogo praca w trakcie urlopu macierzyńskiego jest opłacalna
Kategoria: Kadry
Data: 2015-04-18 r.
Ocena:

Coraz więcej pracowników decyduje się na łączenie opieki nad dzieckiem z aktywną pracą zawodową. Z punktu widzenia pracownika takie rozwiązanie jest niezwykle korzystne: nie wypadają z zawodowego obiegu a jednocześnie nie muszą zostawiać dziecka na wiele godzin pod opieką innych osób. Tymczasem pracodawca może mieć zupełnie inny punkt widzenia. Zamiast korzyści (...)

Partnerstwo publiczno-prywatne

Jak realizować inwestycję w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z prawem
Data: 2015-04-08 r.
Ocena:

Partnerstwo publiczno-prywatne zyskuje coraz więcej zwolenników. To rozwiązanie przypadło do gustu wielu firmom i podmiotom publicznym, bo przynosi dużo korzyści obydwu stronom. Jednak ten nowy instrument wciąż powoduje wiele wątpliwości i problemów prawnych – zwłaszcza po stronie podmiotów publicznych, które muszą przeprowadzić żmudną procedurę wyboru partnera prywatnego. Przede wszystkim pamiętaj, że (...)

System eWUŚ

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-04-03 r.
Ocena:

Możliwość sprawdzania za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, czy pacjent jest ubezpieczony, to długo wyczekiwana zmiana znosząca z placówek odpowiedzialność za udzielenie świadczenia osobie nieuprawnionej. Oznacza też szybszą rejestrację do lekarza, gdyż jedynym dokumentem wymaganym od pacjenta będzie dowód osobisty lub paszport. Zmiany te wynikają z ustawy z 27 lipca 2012 (...)

Ochrona danych osobowych w systemach informatycznych

Przegląd najważniejszego orzecznictwa
Kategoria: Firma
Data: 2015-04-03 r.
Ocena:

Ustawa o ochronie danych osobowych w obecnym kształcie obowiązuje od 2010 roku. Wciąż jednak budzi ona wiele wątpliwości. Problemy mają z nią zarówno nieduże firmy, dla których ochrona danych osobowych jest mało znanym tematem, jak i większe przedsiębiorstwa, które mają do czynienia z dużymi bazami danych na co dzień. Wątpliwości (...)

E-papieros w szkole

Jakie regulacje należy zastosować w szkole w sprawie e-papierosów
Kategoria: Oświata
Data: 2015-03-31 r.
Ocena:

Coraz większym problemem jest ostentacyjne używanie przez uczniów – nawet w szkołach podstawowych − elektronicznych papierosów. Na uwagi nauczycieli odpwiadają, że to nie są prawdziwe papierosy – więc nie działa ustawa o zakazie palenia. Przekonują, iż nie ma w nich nikotyny – więc nie są szkodliwe. Czy uczniowie mogą „palić“ (...)

Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza – podstawowe zasady i wzory dokumentów
Kategoria: Kadry
Data: 2015-03-31 r.
Ocena:

Wniosek pracownika o wyjście prywatne w godzinach pracy: przykładowy zapis w regulaminie pracy oraz wzór wniosku o udzielenie i odpracowanie wyjścia prywatnego w czasie pracy Aktualne przepisy umożliwiają odpracowanie tzw. wyjścia prywatnego pracownika w godzinach pracy, tak by nie powstały nadgodziny. Nie regulują jednak zasad i warunków udzielania takiego wyjścia, a (...)