Spis z natury w firmie

Uniknij błędów przeprowadzając spis z natury w swojej firmie
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Dokumentem uzupełniającym do zarządzenia w sprawie inwentaryzacji wydawanym przez kierownika jednostki jest harmonogram inwentaryzacji. Ustalony plan inwentaryzacji zapewnia jakość i skuteczność inwentaryzacji w określonych z góry terminach i umożliwia sporządzenie sprawozdania finansowego w wyznaczonym ustawowo czasie. Warto wiedzieć, jak skutecznie przygotować się do inwentaryzacji by uniknąć błędów podczas jej przebiegu. Pobierz (...)

Spis z natury

Spis z natury jest warunkiem zamknięcia PKPiR
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Z bezpłatnego e-booka dowiesz się: Co powinien zawierać spis z natury? Jak i do kiedy należy przeprowadzić wycenę rzeczy objętych spisem? Jak ująć w PKPiR remanent początkowy? Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzić spis z natury na koniec roku podatkowego. Spis ten powinien obejmować towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe oraz pomocnicze, produkcję (...)

Różnice inwentaryzacyjne

Jak bezbłędnie rozliczyć różnice inwentaryzacyjne
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Rozliczenie stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych jest ostatnim etapem inwentaryzacji. W ramach tego etapu dokonuje się ustalenia, wyceny, wyjaśnienia i zaksięgowania skutków inwentaryzacji. W celu wyjaśnienia różnic inwentaryzacyjnych przeprowadza się postępowanie wyjaśniające. Polega ono na uzyskaniu pisemnych wyjaśnień od osób materialnie odpowiedzialnych za dane składniki majątku i zweryfikowaniu tych wyjaśnień. Warto wiedzieć, jak (...)

Rozliczanie kosztów firmowego auta

Rozliczanie kosztów samochodu służbowego w firmie
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

W bezpłatnym e-booku przeczytasz o: rozliczaniu kosztów związanych z eksploatacją służbowych aut, ewidencji wydatków związanych z firmowym samochodem, metodach i stawkach amortyzacji aut, rozliczeniu kosztów ubezpieczenia pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Specyfika użytkowania aut oraz pełnione funkcje powodują, że samochód osobowy służyć może równocześnie do osobistych potrzeb podatników, jak i celów biznesowych. Mając tego (...)

Otwarcie ksiąg rachunkowych

Rozpoczęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Z e-booka dowiesz się: Kiedy należy otworzyć księgi rachunkowe? Jak określić zasady rachunkowości, którymi będzie kierować się jednostka? Jak utworzyć zakładowy plan kont? Na jakie koszty zwrócić szczególną uwagę przechodząc z PKPiR na pełną księgowość? Rozpoczynając prowadzenie ksiąg rachunkowych, należy przeprowadzić wiele czynności, dzięki którym prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości będzie (...)

Koszty podróży służbowej na przełomie roku

Rozliczamy koszty podróży służbowej na przełomie roku
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Jeśli pracownik odbył podróż służbową w grudniu 2014 roku, to niezależnie od tego, kiedy przedstawił w zakładzie pracy dokumentację, w księgach rachunkowych powinna być ujęta jako koszt 2014 roku. Z tego bezpłatnego poradnika dowiesz się m.in.: Jak rozliczyć podróż służbową odbytą na przełomie roku? Czy wartość zwrotu kosztów podróży służbowej trzeba opodatkować? W jakiej (...)

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

Inwestowanie w waluty
Kategoria: Finanse osobiste
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Z bezpłatnego e-booka Inwestowanie w waluty Jak pomnożyć kapitał na FOREX dowiesz się: Jak zarządzać kapitałem na FOREX? Jakie są skuteczne narzędzia każdego inwestora? Co jest esencją zarządzania kapitałem? Dowiesz się co zakłada reguła 2 procent. Poznasz najczęstsze błędy inwestorów w czasie dużej zmienności na rynku FOREX. Rynek walutowy (FOREX) charakteryzuje się tym, że można zarabiać zarówno (...)

Koszty na przełomie roku

Jak bezbłędnie rozliczać koszty na przełomie roku
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-07 r.
Ocena:

Bądź pewien, że prawidłowo ujmujesz w księgach rachunkowych koszty prenumerat, ubezpieczeń majątkowych i osobowych, czy opłaconych z góry prenumerat. Z e-booka dowiesz się: jak prawidłowo ewidencjonować czynne rozliczenia kosztów, jakie koszty uznamy za RMK bierne i jak je rozliczyć, jak ujmować w bilansie koszty z przełomu roku. Jeżeli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych - ujmujemy (...)

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa 2015 w jednostkach oświatowych
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-06 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: W którym paragrafie ujmować wywóz śmieci po zmianach opisu do § 430; Jak w 2015 roku jednostki oświatowe powinny klasyfikować wydatki na dostęp do sieci Internet; Jaką podziałkę stosować aktualnie do klasyfikacji wydatków na nagrody konkursowe. Wprowadzenie jednej podziałki do klasyfikowania zakupu wszystkich usług telekomunikacyjnych, doprecyzowanie, że § (...)

Factoring

Factoring w działalności gospodarczej
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-06 r.
Ocena:

Z tego e-booka dowiesz się : Co wyklucza podpisanie umowy faktoringu Jak zapisać taką transakcję w księgach rachunkowych O sposobie opodatkowania faktoringu VAT-em Jeśli przedsiębiorca chce, by w jego imieniu należności od kontrahentów ściągała zewnętrzna instytucja, może podpisać umowę faktoringu. Polega on na sprzedaży wierzytelności za ustaloną cenę poniżej jej wartości nominalnej. (...)