Odpisy aktualizujące w JSFP

Odpisy aktualizujące w jednostkach sektora finansów publicznych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: Co zrobić, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości korzyści; Jak poprawnie dokonać odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe; Jakie zapisy dotyczące odpisów aktualizujących należności zawrzeć w polityce rachunkowości. Aby sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych przedstawiało rzetelne dane, zaprezentowany w nim majątek musi (...)

Ocena oferty w postępowaniu przetargowym

Jak oceniać oferty w postępowaniu przetargowym
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Z raportu dowiesz się: Jak krok po kroku badać oferty w postepowaniu przetargowym, Jak zabezpieczyć ofertę wadium, Jak sprawdzić poprawność kalkulacji ceny oferty. O kryteriach oceny ofert powiedziano już wiele, jednak dalej zostaje wiele pytań bez odpowiedzi. W ustawie Pzp za ofertę uważa się oświadczenie woli wykonawcy dotyczące uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia (...)

Obsługa tachografu

Błędy związane z obsługą tachografu
Kategoria: Transport
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W raporcie przeczytasz: Jak prawidłowo wykonywać wpisy odręczne na wykresówkę i manualne na kartę kierowcy, Kiedy używa się opcji „OUT” w tachografie cyfrowym, Jak należy używać selektora, Jak trzeba dobrać wykresówkę do tachografu. Chociaż tachografy to podstawowe wyposażenie ciężarówek i urządzenia do rejestrowania czasu pracy, to kierowcy miewają problemy z ich obsługą. Nie zawsze prawidłowo (...)

Nowe kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert wraz z przykładowymi opisami
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Z bezpłatnego e-booka „Kryteria oceny ofert wraz z przykładowymi opisami” dowiesz się: jak formułować opisy kryteriów oceny ofert, jak różnicować kryteria biorąc pod uwagę rodzaj zamówienia, jak prawidłowo przygotowywać wzory pozwalające dokonać punktacji ofert. W wyniku zmiany przepisów zamawiający mają ograniczoną możliwość stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Jeżeli zastanawiasz się, jakie dodatkowe kryteria (...)

Kontrole Regionalnych Izb Obrachunkowych

Jak skutecznie sformułować zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz e-book i dowiedz się: Które z obszarów gospodarki finansowej moga sprawdzać kontrolerzy; Jak poprawnie zgłosić zastrzeżenia do wystąpień pokontrolnych; Jak wygląda procedura rozpatrywania zastrzeżeń do wniosków; Jak wyglada realizacja zawiadomienia izby o realizacji wniosków. Instytucja publiczna, w której regionalna izba obrachunkowa zakwestionowała poprawność prowadzenia gospodarki finansowej, ma prawo zgłoszenia obiekcji do wniosków zawartych w (...)

JST pod ostrzałem NIK

Plan kontroli NIK na 2015 rok
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: Jakie kontrole zamierza przeprowadzić NIK w 2015 roku Czy Twoja jednostka jest narażona na wizytę kontrolerów W jakich terminach izba dokona kontroli poszczególnych rodzajów działalności jednostek publicznych Poprawność finansowania przez samorządy straży miejskiej oraz podmiotów spoza sfery publicznej, a także sposób korzystania z usług i instrumentów finansowych - (...)

Ewidencja na kontach pozabilansowych

Ewidencja na kontach pozabilansowych w jednostkach sektora finansów publicznych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierając poradnik: dowiesz się, jak poprawnie stosować konta zespołu 9; przeczytasz o zasadach ewidencji wydatków strukturalnych; zdobędziesz wiedzę na temat rozliczeń wzajemnych; zyskasz pewność, że prawidłowo księgujesz wielkości określone w planach wydatków. Jednostki sektora finansów publicznych, oprócz ewidencji zdarzeń gospodarczych wpływających na sprawozdania finansowe, powinny ujmować w swoich księgach rachunkowych również te, które nie znajdują (...)

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa 2015 w jednostkach oświatowych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: W którym paragrafie ujmować wywóz śmieci po zmianach opisu do § 430; Jak w 2015 roku jednostki oświatowe powinny klasyfikować wydatki na dostęp do sieci Internet; Jaką podziałkę stosować aktualnie do klasyfikacji wydatków na nagrody konkursowe. Wprowadzenie jednej podziałki do klasyfikowania zakupu wszystkich usług telekomunikacyjnych, doprecyzowanie, że § (...)

Jednostki budżetowe jako podatnicy VAT

VAT w samorządowych jednostkach budżetowych
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W raporcie znajdziesz: Informacje dotyczące zasad opodatkowania VAT jednostek organizacyjnych podległych samorządom Podejście sądów administracyjnych oraz resortu finansów do kwestii podmiotowości VAT Przykład wniosku o interpretację w sprawie podmiotowości VAT Po uchwale NSA dotyczącej podmiotowości VAT samorządowych jednostek budżetowych zdawać by się mogło, że wyjaśnione zostały wreszcie wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Organy podatkowe (...)

Gwarancja wadialna

Gwarancja wadialna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W publikacji znajdziesz: praktyczne rady dotyczące sporządzania gwarancji wadialnej (ubezpieczeniowej bądź bankowej) ze szczególnym wskazaniem na elementy, z którymi wiążą się najczęstsze błędy wykonawców powodujące wyeliminowanie z postępowania, pytania Czytelników oraz odpowiedzi ekspertów związane z wnoszeniem a także zatrzymywaniem i uzupełnianiem wadium, wzór gwarancji wadialnej. Zamawiający często żąda od wykonawców określonej kwoty, celem zabezpieczenia (...)