Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznych
Kategoria: Firma
Data: 2015-08-25 r.
Ocena:

Z tego praktycznego ebooka dowiesz się: Jakie informacje mogą być udostępnione? Czy każda informacja wytworzona przez organ władzy publicznej jest informacją publiczną? Kto musi udostępnić informację publiczną? Jakie są podstawy prawne udostępniania informacji? Czy Informacja publiczna może zwierać dane osobowe? Czy prywatność osoby fizycznej ogranicza dostęp do informacji publicznej? Jak się ma ochrona danych do prawa do (...)

Dokumentacja kadrowa kierowcy

Dokumentacja kadrowa kierowcy - 6 niezbędnych wzorów
Kategoria: Transport
Data: 2015-08-21 r.
Ocena:

Pobierz gotowe wzory dokumentów, które musisz dać do uzupełnia kierowcy, żeby uniknąć strat finansowych i zabezpieczyć firmę przed roszczeniem ze strony kierowcy. W raporcie znajdziesz 6 gotowych do edycji dokumentów: Wzór protokołu przekazania mienia Wzór oświadczenia kierowcy o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone mienie Wzór oświadczenia kierowcy o wykonywaniu usług transportowych na rzecz innej firmy Porozumienie (...)

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów od 1 września 2015 roku
Kategoria: Oświata
Data: 2015-08-14 r.
Ocena:

Z początkiem roku szkolnego 2015/2016 wchodzi w życie kilka zmian, które w zasadniczy sposób różnią się od dotychczasowego sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Związane są one m.in. z możliwością stosowania ocen opisowych na każdym etapie edukacyjnym, czy też zwalniania uczniów z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Wszystkie wprowadzone zmiany (...)

Jak wygrywać przetargi

Jak wygrywać przetargi i zdobywać nowe zamówienia
Data: 2015-06-09 r.
Ocena:

Z raportu dowiesz się: czy referencje muszą dowodzić, że umowę zrealizowano w prawidłowy i staranny sposób, w jakich przypadkach protokół odbioru może być dowodem należytej realizacji zamówienia, co może zrobić wykonawca, jeśli ma problem z uzyskaniem poświadczenia, czy z każdą ofertą trzeba przedstawić informację o powiązaniach kapitałowych, jakich dokumentów Zamawiający może żądać od wykonawców, kiedy zamawiający (...)

Związki zawodowe w jednostkach publicznych

Związki zawodowe w sektorze publicznym
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-09 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się: jak poprawnie ustalić liczbę osób niezbędną do utworzenia związku zawodowego, jakie uprawnienia mają organizacje związkowe w zakresie ochrony pracowników niezrzeszonych, w jakich przypadkach pracodawca nie musi konsultować swoich działań z przedstawicielami związków. Trudne warunki pracy, łamanie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, niezadowolenie z polityki kadrowej w zakładzie pracy (...)

Wpływ nowelizacji ustawy Pzp na zamówienia publiczne w 2015 r.

Nowelizacja ustawy Pzp – porównanie przepisów
Data: 2015-06-09 r.
Ocena:

W niniejszej publikacji znajdziesz: Porównanie przepisów sprzed i po nowelizacji, Praktyczne zastosowania nowych regulacji, Skutki zmian w przepisach Pzp. Zmiany przepisów dotyczących zamówień publicznych są istotne i wprowadzają nowe obowiązki zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Jednak jak to zwykle bywa ze zmianami pojawia się wiele nowych pytań bez odpowiedzi i trudności w interpretacji (...)

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

Zaległości podatkowe organizacji pozarządowych
Kategoria: NGO
Data: 2015-06-09 r.
Ocena:

W e-booku przeczytasz na temat: Kiedy egzekucja może być prowadzona z majątku zarządu organizacji? Za co ponosi odpowiedzialność członek organu zarządzającego? Co to oznacza, że członkowie organu zarządzającego ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe organizacji? Czy zarząd może uwolnić się od odpowiedzialności? Jeśli egzekucja z majątku organizacji pozarządowej jest bezskuteczna, członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność finansową (...)

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

Wzorcowy plan kont w NGO
Kategoria: Rachunkowość
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

W e-booku przeczytasz na temat: Jak powinien wyglądać wzorcowy plan kont w NGO? Kiedy organizacja może uprościć plan kont? Czy organizacja może zmieniać dotychczas stosowane rozwiązania? Każda organizacja pozarządowa – nie rzadziej niż na koniec miesiąca – powinna sporządzić zestawienia obrotów i sald w celu kontroli wydatków. E-book „Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej” to (...)

Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych

Wydatki strukturalne w oświacie
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny poradnik i dowiedz się: Które z wydatków charakterystycznych dla szkół należy zaliczyć do strukturalnych; Jak poprawnie wypełnić sprawozdanie Rb-WSa w programie księgowym; Do którego kodu zaliczyć wydatki na opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów. Klasyfikując dane wydatki jako strukturalne, należy pamiętać, że mogą to być wyłącznie środki pochodzące z budżetów krajowych. Mogą być nimi (...)

Współpraca samorządów ze specjalnymi strefami ekonomicznymi

Jednostki samorządowe mogą współpracować ze SSE
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-06-08 r.
Ocena:

Pobierz bezpłatny raport i dowiedz się: W jakich obszarach jednostki samorządowe mogą współpracować ze strefami i jakie przynosi to korzyści? Na co muszą zwrócić uwagę samorządy decydujące się na współpracę z SSE? Jakie formy współpracy są najbardziej optymalne dla samorządów? Jak opracować uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do spółki zarządzającej SSE? Obowiązujące przepisy (...)