Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

Sprawdź, co przyniesie 2016 rok
Kategoria: Podatki
Data: 2015-12-09 r.
Ocena:

Nowe zasady ustalania współczynnika VAT, zmiana właściwości organów podatkowych, szczegółowe wymogi dokumentacyjne dla transakcji z podmiotami powiązanymi, nowa ulga na innowację – to tylko przykładowe zmiany, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku. Oczywiście nie należy zapominać o przeszło 170 zmianach w Ordynacji podatkowej. Dzięki e-bookowi dowiesz się m.in.: Jakie (...)

Kwartalne sprawozdania RB-34S. Przykład prawidłowego wypełnienia

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-12-09 r.
Ocena:

Po ostatniej nowelizacji przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej, jednostki oświatowe muszą sporządzać sprawozdanie Rb-34S co kwartał (do tej pory co pół roku). W sprawozdaniu RB-34S, jednostki oświatowe mają obowiązek przedstawić sposób gospodarowania środkami finansowymi zgromadzonymi na specjalnym rachunku bankowym. Niewywiązanie się z obowiązku poprawnego wypełnienia i terminowego złożenia sprawozdań Rb-34S stanowi naruszenie dyscypliny (...)

Zatajanie informacji publicznej. Co grozi kierownikowi urzędu

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-12-03 r.
Ocena:

Naruszenie obowiązku udostępniania informacji publicznej przez władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne pociąga za sobą wskazane w ustawie sankcje: grzywnę, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności do roku. Konsekwencje grożą kierownikowi podmiotu, chyba, że upoważnił do tych czynności inną osobę. Z e-booka dowiesz się: jak rozumieć nieudostępnienie informacji publicznej jakie kary (...)

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

Udostępnianie informacji publicznej w urzędach
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-12-03 r.
Ocena:

Informacje publiczne to m.in. informacje o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, projektowaniu aktów normatywnych, treści dokumentów urzędowych, majątku publicznym, podmiotach wykonujących zadania publiczne, ich statusie, przedmiocie działalności, osobach sprawujących władzę. Takie informacje podlegają udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu, a prawo do ich uzyskania przysługuje każdemu, z wyjątkami przewidzianymi w przepisach (...)

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

Dane osobowe w urzędach
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2015-12-03 r.
Ocena:

Podmioty administracji publicznej powinny mieć podstawę prawną do przetwarzania danych. Administrator danych (np. jednostka sektora publicznego) może przetwarzać dane osobowe m.in. w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, bądź jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku (...)

Inwentaryzacja roczna w NGO

To koniec problemów przy pracach inwentaryzacyjnych
Kategoria: NGO
Data: 2015-12-01 r.
Ocena:

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację. Ma ona dostarczyć danych do sporządzenia rzetelnego i wiarygodnego sprawozdania finansowego. Chociaż sama ustawa o rachunkowości nie zawiera szczegółowych wskazówek odnośnie do zasad inwentaryzacji, wieloletnia praktyka podpowiada, na co należy zwrócić uwagę, aby wyniki tych czynności mogły być uznane (...)

NGO może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej

Kategoria: NGO
Data: 2015-12-01 r.
Ocena:

W tym e-booku przeczytasz na temat: Jakie są warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej? Jak rozliczyć ulgę? Dlaczego zwrot ulgi nie wpływa na podatek dochodowy? Jak zaewidencjonować kwotę ulgi na zakup kasy rejestrującej? (...)

Nowe konkursy na dotacje unijne w ochronie zdrowia na lata 2014-2020

Zyskaj dotację unijną dla swojej organizacji
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2015-12-01 r.
Ocena:

Czy wiesz, w jakich konkursach możesz wziąć udział i na jaki cel pozyskać dotację unijną dla swojej placówki? Pobierz e-book „Nowe konkursy na dotacje unijne w ochronie zdrowia na lata 2014-2020”, a dowiesz się: jakie konkursy będę ogłaszane w Twoim województwie, na jaki cel możesz pozyskać dotację, w jakich terminach będą ogłaszane konkursy, jakie projekty (...)

Od 1 stycznia 2016 r. jednostki oświatowe będą stosować nowe przepisy klasyfikacji budżetowej

Nowe przepisy klasyfikacji budżetowej
Kategoria: Oświata
Data: 2015-12-01 r.
Ocena:

Nowe przepisy w zakresie klasyfikacji budżetowej wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r. Jednak już teraz warto zapoznać się ze zmianami, które są niezbędne do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2016 rok. W e-booku znajdziesz informacje o : Nowym rozdziale w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” Innych zmianach (...)

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

Kategoria: NGO
Data: 2015-11-26 r.
Ocena:

W tym e-booku przeczytasz na temat: Jak powinien wyglądać wzorcowy plan kont w NGO? Kiedy organizacja może uprościć plan kont? Czy organizacja może zmieniać dotychczas stosowane rozwiązania? (...)