Jak uniknąć błędów przy wystawianiu e-skierowań?

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-01-15 r.
Ocena:

Od 8 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać w Polsce obowiązkowe e-skierowania. Zmiana ma ułatwić korzystanie z usług zdrowotnych, usprawnić cały system ochrony zdrowia, a także rozwiązać dotychczasowe problemy związane ze skierowaniami (np. ich nieczytelność). Sprawdź szczegóły tego rozwiązania i uniknij błędów przy wystawianiu e-skierowań. (...)

Ważne zmiany we wskazówkach metodycznych dotyczących badań profilaktycznych pracowników

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-01-13 r.
Ocena:

Obowiązują już nowe wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Ze względu na fakt, że lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami lekarzy specjalistów, co wynika ze zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy, zrezygnowano w tym zakresie z obligatoryjnych konsultacji (...)

Ozonowanie pomieszczeń w placówce medycznej i samochodów w dobie COVID-19 – zasady i gotowa procedura

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2021-01-12 r.
Ocena:

W obecnej sytuacji epidemicznej i szybkim szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 możesz stosować procedurę dezynfekcji pomieszczeń ozonem, jednak wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu. Konieczne przy tym jest zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu. (...)

Jakie warunki musi spełnić punkt szczepień na wirusa SARS-CoV-2

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-12-29 r.
Ocena:

Podmiot wykonujący szczepienia ma obowiązek zapewnić wyodrębnione stanowiska: punkt badań, stanowisko szczepień, poczekalnię dla osób szczepionych. Punkt badań i stanowisko szczepień powinny być oddzielone, np. parawanem. Nie ma jednak obowiązku wyodrębnienia oddzielnego pomieszczenia do szczepień. Poznaj szczegółowe wymogi dla podmiotów, które zgłosiły się do programu szczepień. (...)

Realizacja recept na leki refundowane – co zrobić, gdy są błędy

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-12-17 r.
Ocena:

Realizacja recept, zwłaszcza na leki objęte refundacją, podlega ścisłej regulacji i musi odbywać się według określonych zasad. Niestety w praktyce nie zawsze są one oczywiste i nie zawsze dają się łatwo odnieść i zastosować do sytuacji, z jaką przychodzi zmierzyć się aptekarzom. Tymczasem konsekwencje niewłaściwej realizacji świadczeń objętych umową na (...)

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

Data: 2020-12-09 r.
Ocena:

Masz pytania dotyczące BDO? Poznaj przykładowe pytania (i odpowiedzi na nie) jakie zdarzają się w trakcie użytkowania bazy. Czy wytwórca odpadów, który sam je przewozi do własnego punktu, musi wystawić KPO? Czy można odwołać się od kary za brak BDO? Numer BDO kontrahenta – czy musi się pojawić w dokumentacji? Czy można poprawić KPO (...)

Brak decyzji na emisję gazów i pyłów – konsekwencje

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Za brak decyzji zezwalającej na emisję gazów i pyłów do powietrza przedsiębiorca może ponieść opłatę podwyższoną, odpowiedzialność administracyjną i karną. (...)

Gospodaruj odpadami kuchennymi i pokonsumpcyjnymi zgodnie z prawem

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Odpady kuchenne zaliczamy do bioodpadów. Bioodpady to pojęcie szersze niż odpady zielone, gdyż poza odpadami zielonymi w zakresie tego pojęcia mieszczą się odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. (...)

Za co mogą ukarać Cię Wody Polskie – nowe rozporządzenie

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Dnia 31 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Wód Polskich wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Sprawdź, czy przepisy również Ciebie dotyczą. (...)

Szykuje się kolejna nowelizacja ustawy o odpadach

Data: 2020-12-03 r.
Ocena:

Ministerstwo Klimatu przedstawiło projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach. Projekt zakłada weryfikowanie danych z Bazy Danych o Odpadach (BDO) z danymi Krajowej Administracji Skarbowej uzyskiwanymi z systemu JPK VAT. Wprowadzenie tej funkcjonalności ma ograniczyć szarą strefę w gospodarce odpadami i uszczelnić system, co powinno skutkować także zwiększonymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatku (...)