Czy zbiornik na deszczówkę wymaga zezwolenia?

Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

Każda, nawet niewielka inwestycja budowlana wymaga określonego zezwolenia. Różnica między faktycznym a deklarowanym przeznaczeniem obiektu może skutkować nakazem jego rozbiórki, zwłaszcza przy braku pozwolenia na budowę. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w takim wypadku zasadne jest wszczęcie postępowania legalizacyjnego. (...)

Pomiary termowizyjne w instalacjach fotowoltaicznych

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

Wzrost temperatury paneli fotowoltaicznych zależy nie tylko od zewnętrznej temperatury powietrza, może też być wynikiem wady samego panelu lub jego uszkodzenia. Trudne do zauważania gołym okiem usterki typu: uszkodzone diody bypass, wadliwe ogniwa, mikropęknięcia, rozwarstwienia występujące pomiędzy taśmą przewodzącą a ogniwem mogą powodować niepoprawną pracę urządzenia. Kamera termowizyjna w łatwy (...)

W jaki sposób wentylacja w magazynie wpływa na wydajność pracy?

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach i miejscach pracy, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach. Chodzi tu m.in. o zależność między ciężkością wykonywanej pracy a temperaturą zbliżoną do optymalnej, a także o tym, że od odpowiedniego oświetlenia magazynu zależy nie tylko jakość, ale również komfort pracy. (...)

W jaki sposób udzielić pierwszej pomocy osobie z urazem narządów wewnętrznych?

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

Jak prawidłowo udzielać takiej pomocy w przypadkach urazów narządów wewnętrznych – mózgu, serca, płuc czy trzewi – powodujących reakcję wstrząsową, do czasu przybycia profesjonalnej pomocy medycznej?  Wskazówki te może komuś uratować życie... (...)

Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

W sprawie z powództwa pracownika o ustalenie wypadku przy pracy niedopuszczalne jest równoczesne orzekanie przez sąd pracy na wniosek pracodawcy, że do wypadku przy pracy doszło wyłącznie z winy poszkodowanego pracownika w okolicznościach wyłączających prawo takiego ubezpieczonego do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, jeżeli pozwany pracodawca nie wytoczył pracownikowi powództwa wzajemnego (...)

Protokół powypadkowy musi dokumentować sytuację prawną pracownika i pracodawcy

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-07-10 r.
Ocena:

Pracownik może żądać sprostowania przyczyny wypadku wskazanej w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (art. 189 k.p.c.). Nie jest dopuszczalne powództwo o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość za szkody wynikające z wypadku przy pracy, gdy poszkodowany pracownik nie dochodził odszkodowania cywilnego – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 14 (...)

Horyzont 2020

Przedsiębiorco sprawdź, jakie dofinansowanie możesz zdobyć!
Data: 2018-06-15 r.
Ocena:

Większość przedsiębiorców nie wie jednak, że poza ofertą dotacji krajowych rozdzielanych przez rodzime urzędy i instytucje, istnieją jeszcze programy ramowe (centralne). Decyzja o ich podziale jest podejmowana w Brukseli. Wśród programów ramowych na największą uwagę zasługuje szczególnie jeden – Horyzont 2020, który otwiera nowe możliwości finansowania dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.   Sięgnij po (...)

Szkolenie okresowe bhp doradcy zawodowego dla nauczyciela

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Zawód nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia, przede wszystkim pod kątem efektywności nauczania oraz zaspokajania potrzeb dzieci i młodzieży. Jednym z podmiotów systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli jest nauczyciel–doradca metodyczny (doradca zawodowy dla nauczyciela).   Doradcy narażeni są na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych, wpływających na ich bezpieczeństwo pracy. Właściwe przeszkolenie doradcy, przypomnienie i uaktualnienie pracownikowi (...)

Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania – dowiedz się, jak postępować, żeby uniknąć kary

Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

W przypadku powstania zanieczyszczenia środowiska gruntowego na przedsiębiorcę nakładany jest obowiązek podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie stanu środowiska sprzed powstania zanieczyszczenia. Za rekultywację terenu odpowiedzialny jest jego właściciel, o ile nie wykaże, że gleba lub ziemia zanieczyszczona została z powodów niezależnych od niego. Gdy prowadzenie działalności zobliguje cię do (...)

Wszystko, co musisz wiedzieć o pozwoleniu wodnoprawnym po zmianie przepisów

Data: 2018-06-13 r.
Ocena:

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej. Nowe prawo wodne nie wprowadziło znaczących modyfikacji w zakresie samej procedury pozyskiwania pozwoleń wodnoprawnych, ale zmieniło zakres działań, w których takie pozwolenie jest wymagane. Większość zmian miała na celu poprawę spójności i przejrzystości przepisów. Z ebooka dowiesz się: co się zmieniło w (...)

Array ( [page] => 10 )