Jakie są korzyści ekonomiczne wynikające z realizacji inwestycji w OZE

Data: 2021-06-28 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: jakie wyzwania w zakresie OZE stawia przed Polską UE, jaka jest obecnie rola OZE w Polsce, jakie są atuty montowania instalacji fotowoltaiczych, jaki jest czas zwrotu kosztów realizacji takiej instalacji, na jakie dofinansowanie możesz liczyć, planując inwestycję w fotowoltaikę. (...)

Cztery ważne obowiązki wprowadzającego sprzęt na rynek

Data: 2021-06-28 r.
Ocena:

Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny musi wywiązać się z wielu obowiązków jakie narzuca ustawa o zużytym sprzęcie. Jeśli je zaniedba, grożą mu wysokie kary. (...)

Jak sporządzić plan urlopów na 2021 r.

Kategoria: Kadry
Data: 2021-05-28 r.
Ocena:

(...)

Zasady EWAKUACJI w przypadku pożaru v2

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-21 r.
Ocena:

(...)

Zasady EWAKUACJI w przypadku pożaru

Kategoria: BHP
Data: 2021-05-21 r.
Ocena:

(...)

Dokumentacja pracy zdalnej - polecenie, regulamin, ewidencja czasu pracy

Kategoria: Kadry
Data: 2021-05-18 r.
Ocena:

Specustawa dotycząca koronawirusa przewiduje m.in., że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracę zdalną. Jak prawidłowo polecać wykonywanie pracy zdalnej? Jakie zapisy mogą znaleźć się w regulaminie pracy zdalnej, a także jak (...)

Gospodarka wodnościekowa w orzecznictwie sądów

Data: 2021-05-18 r.
Ocena:

Znajomość przepisów regulujących szeroko pojętą tematykę wodnościekową, a także nadążanie za ich zmianami jest kluczowe dla wszystkich osób, których codzienna praca związana jest z gospodarowaniem wodą i ściekami. Prawo jednak często okazuje się niedoskonałe, a interpretacja przepisów budzi wątpliwości. Wiele spraw ma swój finał w sądzie. W tym ebooku przeczytasz (...)