Jak odwołać się od kar nakładanych przez ITD?

Kategoria: Transport
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Jak odwołać się od kar nakładanych przez ITD? Wielu przedsiębiorców po otrzymaniu niekorzystnej decyzji z GITD nie odwołuje się od niej. Od składania skargi do sądu odstrasza przekonanie, że proces sądowy będzie długi i kosztowny. Czy rzeczywiście tak jest?   Z ebooka dowiesz się: W jaki sposób skonstruować skargę do WSA na postanowienie GITD? Ile masz (...)

Nowy taryfikator kar ITD

Kategoria: Transport
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Na początku 2022 roku czekają nas duże zmiany w taryfikatorze kar, nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Wzrost kar dotknie wszystkich – zarówno kierowców, firmy, jak i zarządzających transportem. Niestety, będzie bardzo odczuwalny, ponieważ kary za niektóre naruszenia wzrosną nawet dziesięciokrotnie. Pojawią się też nowe sankcje, za które do tej pory (...)

Polski Ład w firmach transportowych

Kategoria: Transport
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Polski Ład w 2022 r. spowoduje zmiany w obciążeniach podatkowych dla przedsiębiorców. W związku z tym firmy zastanawiają się – jaki rodzaj opodatkowania będzie dla nich w 2022 r. bardziej korzystny? Czy „tańsze” okaże się: pozostanie na ryczałcie, przejście na podatek liniowy, czy też skorzystanie z zasad ogólnych? Otóż, najbardziej opłacalny w przyszłym (...)

Producenci wody – obowiązki wobec konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktu

Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

Producenci wody to przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia. Sprawdź, jakie mają obowiązki wobec konsumentów w zakresie bezpieczeństwa produktu. (...)

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, zgodnie z art. 115a Prawa ochrony środowiska (dalej p.o.ś.) jest wydawana w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm natężenia hałasu poza zakładem, określonych rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Właściwym rozporządzeniem w tej sprawie jest rozporządzenie ministra środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w (...)

Pakiet mobilności 2022

Kategoria: Transport
Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

Na początku 2022 roku wchodzi w życie druga część przepisów pakietu mobilności. Dla przewoźników wykonujących przewozy międzynarodowe będą to zmiany rewolucyjne. Obejmą delegowanie kierowców, powrót pojazdu do macierzystego kraju, kabotaż, wymagania dotyczące siedziby, a także obowiązkowe licencje dla pojazdów poniżej 3,5 t. Sprawdź, które z tych wymogów dotyczą Twojej firmy (...)

Jakie kary grożą za łamanie przepisów odpadowych?

Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację, zajmujesz się zawodowo zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów? Dowiedz się, jakie kary grożą za łamanie przepisów. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko (...)

Emisja hałasu do środowiska - co warto o niej wiedzieć

Data: 2021-12-01 r.
Ocena:

W ebooku przeczytasz: o źródłach hałasu, na czym polega ochrona przed hałasem, kto może prowadzić pomiary hałasu, czym jest i kiedy Ci grozi kara biegnąca. (...)

Pozyskaj dodatkowe środki na działalność odpadową

Data: 2021-11-30 r.
Ocena:

W ebooku przeczytasz: na co możesz przeznaczyć środki, jaka jest wysokość dofinansowań, jakie warunki musisz spełnić, żeby móc ubiegać się o dotację, na jakiej podstawie wnioski są rozpatrywane. (...)

Inżynieria środowiska w branży wodno-kanalizacyjnej - gospodarka obiegu zamkniętego

Data: 2021-11-10 r.
Ocena:

Gospodarka obiegu zamkniętego jest podstawowym filarem zrównoważonego rozwoju. Publikacja ilustruje różne rozwiązania wykorzystywane w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody i sieciach wod.-kan. Prezentujemy w prosty sposób opisy, wymagania i zalety systemów zamkniętych. Gospodarka obiegu zamkniętego jako podstawowy trend wymusza rozwój nowych technologii, racjonalizatorskich rozwiązań i ciekawych pomysłów. Jest „kołem zamachowym” (...)