Elektroniczna ewidencja odpadów od 1 stycznia 2020 r.

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-01-27 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2020 r. nie ma już możliwości sporządzenia jednej zbiorczej karty przekazania, obejmującej odpady danego rodzaju, przekazywane w ciągu jednego miesiąca. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów mają to robić w systemie teleinformatycznym – konieczne jest wprowadzanie informacji do BDO.  (...)

W jaki sposób chronić tajemnicę przedsiębiorcy w zakładzie leczniczym dla zwierząt?

Kategoria:
Data: 2020-01-16 r.
Ocena:

W gabinetach i klinikach weterynaryjnych większość zatrudnionych pracowników, wykonując obowiązki, ma do czynienia z ważnymi informacjami stanowiącymi tajemnicę pracodawcy. Niewykluczone, że może pojawić się zagrożenie, iż poufne informacje wyjdą na zewnątrz i zostaną wykorzystane przez konkurencję. Z ebooka dowiemy się: Na czym polega tajemnica przedsiębiorstwa? Jakie informacje są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa? Kogo dotyczy tajemnica pracodawcy? W jaki sposób chronić (...)

Jak wypełnić statystyczną kartę wypadku?

Praktyczny przewodnik
Kategoria: BHP
Data: 2020-01-13 r.
Ocena:

Statystyczna karta wypadku to bardzo ważny dokument, niezbędny do określenia kierunków działalności profilaktycznej w skali firmy, regionu i państwa. Oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz określenia kierunków i zadań w zakresie działań profilaktycznych w zakładzie pracy, regionie (województwie), jak również w skali całego kraju dokonywane są między innymi na (...)

Utwardzanie konfiguracji systemów Windows

Kategoria: Firma
Data: 2020-01-13 r.
Ocena:

Utwardzanie konfiguracji (tzw. hardening) jest jedną z prostszych metod poprawiających bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie powierzchni ataku konfigurowanego komponentu. W tym ebooku skupimy się na systemach Windows i przeanalizujemy wybrane opcje konfiguracji, rozważając ich wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo. Za punkt odniesienia posłużą wytyczne opublikowane przez wymienioną wcześniej organizację Center for Internet Security (...)

Jak rozliczyć pracowników i współpracowników z podatku za 2019 r.

na nowych wersjach formularzy podatkowych
Kategoria: Kadry
Data: 2020-01-03 r.
Ocena:

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będący pracodawcami i zleceniodawcami będą musieli rozliczyć ten podatek od dokonywanych przez siebie świadczeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych. Wykorzystają w tym celu nowe formularze deklaracji i informacji podatkowych. Sprawdź, jak wywiązać się z obowiązków wobec fiskusa, szczególnie po zmianach podatkowych, które obowiązują (...)

Zmiany w przepisach regulujących zatrudnianie kierowców – jesień 2019

Kategoria: Transport
Data: 2019-12-23 r.
Ocena:

Jesień 2019 roku przynosi nam wiele zmian, dotyczących zatrudniania kierowców. Przede wszystkim rząd podjął decyzję, że w przyszłym roku zwiększy wynagrodzenie minimalne. Ponadto zmienią się też przepisy, dotyczące obliczania pensji minimalnej. Bardzo ważnych zmian dokonano również w przepisach regulujących wydawanie świadectw pracy. Ponadto resort pracy doprecyzował, jak interpretować przepisy o (...)

Jak wydawać pracownikowi kopię świadectwa pracy

14 porad po zmianie przepisów
Kategoria: Kadry
Data: 2019-12-23 r.
Ocena:

Do niedawna pracodawca musiał wydać pracownikowi odpis świadectwa pracy „w uzasadnionych przypadkach”. Obecnie były pracownik, który np. zgubił świadectwo pracy ma prawo wystąpić o jego kopię, a nie odpis i nie musi uzasadniać potrzeby otrzymania takiej kopii. Sprawdź, jak stosować w praktyce nowe przepisy. (...)

Aktywowanie Internetowych Kont Pacjentów

co zrobić, abyś otrzymał dodatkowe środki z NFZ
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2019-12-17 r.
Ocena:

Żeby upowszechnić korzystanie z aplikacji, lekarze rodzinni będą mogli aktywować Internetowe Konta Pacjentów i otrzymają z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Poznaj szczegóły nowego zarządzenia prezesa NFZ.   Z e-booka dowiesz się: jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze za aktywowanie IKP pacjentom jak będą przebiegały rozliczenia z NFZ za te czynności ile wyniesie wynagrodzenie za (...)

Kompletna lista towarów, które są objęte obowiązkiem monitorowania przewozu

– razem z dodanymi od 1 września
Kategoria: Transport
Data: 2019-12-12 r.
Ocena:

Do listy towarów objętych obowiązkiem monitorowania przewozu od 1 września 2019 r. dodano kolejne artykuły. Ponieważ przeszukiwanie kilku aktów prawnych, żeby się przekonać, czy przewóz musi być monitorowany (a więc m.in. zgłaszany do rejestru SENT), jest kłopotliwe, przygotowaliśmy dla Ciebie zbiorcze zestawienie wszystkich towarów, których transport trzeba śledzić. Kompletna lista towarów, (...)

Czy właściciel ma obowiązek chodzić z psem do weterynarza

co na ten temat powinien wiedzieć lekarz weterynarii
Kategoria:
Data: 2019-12-11 r.
Ocena:

Każdy właściciel psa ma określone obowiązki wynikające z przepisów prawa. Jednym z nich są szczepienia, o które powinien zadbać właściciel. Sprawdźmy, które obowiązki właściciela zwierzęcia mają bezpośredni związek z konieczną wizytą o lekarza weterynarii.   Z ebooka dowiemy się m.in.: Kto odpowiada za zwierzę i w jakich przypadkach będzie to inna osoba niż (...)