Jak oszacować wartość zamówienia i nie narazić się na zarzuty

Data: 2018-09-13 r.
Ocena:

Czynnością poprzedzającą wszczęcie każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest szacowanie wartości zamówienia, które zamawiający planuje udzielić po przeprowadzonej procedurze. Od ustalonej wartości zamówienia zależy to, jakie przepisy znajdą zastosowanie w danym postępowaniu. A to z kolei przekłada się na zakres obowiązków spoczywających na zamawiającym. Sięgnij po ebook i poznaj m.in.: - (...)

Krok po kroku przez podział zamówienia na części

Data: 2018-09-13 r.
Ocena:

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące kwestii podziału zamówienia na części w praktyce wywołują niemałe problemy. Dotyczy to zwłaszcza art. 36aa ustawy Pzp przewidującego możliwość podzielenia przez zamawiającego zamówienia na części. Co istotne, nie jest to „pomysł” wyłącznie polskiego ustawodawcy.   Pobierz darmowy e-poradnik a dowiesz się m.in.: - czy wartość zamówienia (...)

Podzielona płatność VAT w JST

Wyjaśnienia ekspertów na przykładach z praktyki
Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2018-09-10 r.
Ocena:

Co w praktyce oznaczają dla jednostek przepisy dotyczące podzielonej płatności w VAT Nowe rozwiązania w zakresie podatku od towarów i usług, które weszły w życie od 1 lipca 2018 r.  spowodowały w JST kolejne zmiany w zasadach rozliczania VAT. W praktyce pojawiło się sporo kłopotów związanych z nowymi przepisami. Pobierz ebook i (...)

Jak przygotować się do kontroli UODO w podmiocie leczniczym i gabinecie - praktyczne wskazówki

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2018-09-10 r.
Ocena:

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może na ich podstawie przeprowadzić kontrolę u wszystkich administratorów danych osobowych, w tym także w podmiotach leczniczych.    Dlatego każdy szpital, przychodnia i gabinet lekarski powinny podjąć działania zmierzające do wyeliminowania lub zminimalizowania szans na (...)

Podłączamy do sieci sklep urządzony w domu jednorodzinnym

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-09-10 r.
Ocena:

Gdy dobudowuje się pomieszczenie do domu lub wydziela część budynku z przeznaczeniem na sklep, trzeba nie tylko położyć w nim instalację, ale i rozważyć sposób jej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W tekście przedstawiono kolejne kroki, które wykonujemy, by przystosować instalację elektryczną budynku do potrzeb sklepu. M.in. sporządzenie bilansu mocy i położenie (...)

Co zrobić, gdy wykonawca wprowadzi zamawiającego w błąd?

Data: 2018-09-10 r.
Ocena:

W toku postępowania wykonawcy przedstawiają wiele informacji, według których jest wybierana najkorzystniejsza oferta. Może się zdarzyć, że część z nich nie będzie odpowiadać rzeczywistemu stanowi rzeczy. Konsekwencją tego jest konieczność wykluczenia wykonawcy z postępowania. W orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć wskazówki, które ułatwią stosowanie przepisów w praktyce. Sięgnij po ebook (...)

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Sprawdź, jakich informacji nie możesz zastrzec
Data: 2018-09-10 r.
Ocena:

To wykonawca musi wykazać zasadność zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Otrzymane argumenty ocenia zamawiający pod kątem ich „racjonalnych względów”. Dowiedz się, jakie informacje nie będą uznane za skutecznie zastrzeżone. Sprawdź, jakie wnioski płyną z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej.   W e-poradniku przeczytasz m.in. o: - nieuprawnionym zastrzeganiu informacji, - warunkach, jakie musi spełniać (...)

Opis przedmiotu zamówienia

Poznaj kluczowe orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej
Data: 2018-09-10 r.
Ocena:

Właściwy i zgodny z potrzebami zamawiającego opis przedmiotu zamówienia to warunek uzyskania tego, na czym organizatorowi postępowania zależy. Tworząc opis przedmiotu zamówienia każdy zamawiający powinien kierować  się przede wszystkim własnymi oczekiwaniami, potrzebami i możliwościami. Nie powinien na tym etapie ograniczać się możliwościami firm, które mogą stać potencjalnymi wykonawcami.   Sięgnij po ebook (...)

Zajmujesz się urządzeniami chłodniczymi oraz klimatyzacjami swoich klientów?

Dowiedz się, w jaki sposób uzyskać niezbędny certyfikat dla przedsiębiorców
Data: 2018-08-19 r.
Ocena:

Jeżeli prowadzisz działalność w obrębie SZWO i F-gazów lub chcesz zajmować się stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła bądź wykonywać takie usługi dla klientów, powinieneś uzyskać certyfikat dla przedsiębiorców. Dokument ten potwierdzi Twoje uprawnienia do instalacji, konserwacji (napraw i usuwania) lub serwisowania urządzeń. Z artykułu dowiesz się, w jaki (...)

Planujesz hodowlę lub ubojnie drobiu?

Sprawdź, jakie wiążą się z tym obowiązki
Data: 2018-08-19 r.
Ocena:

Zakłady przemysłowe zajmujące się na dużą skalę hodowlą drobiu przyczyniają się do negatywnego oddziaływania na środowisko. Dowiedz się, jakie dokumenty są Ci niezbędne, by rozpocząć tego typu inwestycję. (...)

Array ( [page] => 9 )
Array ( [page] => 9 )

Array ( [page] => 9 )