Umowa o zakazie konkurencji – czy przechodzi do nowego pracodawcy

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Na podstawie art. 231 Kodeksu pracy przejęliśmy inny zakład wraz z jego pracownikami. Niektórzy z przejętych pracowników zawarli z poprzednim pracodawcą 6-miesięczne umowy o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy. Obecnie za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika rozwiązuje się umowa z jednym z przejętych pracowników. Czy mamy obowiązek wypłacać mu odszkodowanie (...)

Zwalnianie pracowników – zadbaj o wymogi formalne i uniknij zapłaty odszkodowania

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Wypowiedzenie jest zwyczajnym sposobem rozstania się stron stosunku pracy. Pozornie pracodawca nie powinien zatem obawiać się żadnych problemów związanych z wręczeniem podwładnemu tego dokumentu. W praktyce w związku z wymogami formalnymi, jakie na firmy nakłada Kodeks pracy łatwo popełnić błędy, które mogą się skończyć wypłatą odszkodowania lub uznaniem bezskuteczności wypowiedzenia (...)

Jak sporządzić plan urlopów na 2020 r.

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Uzgadnianie urlopu polega najczęściej na tym, że pracownik składa wniosek urlopowy, a pracodawca go akceptuje bądź prosi o wyznaczenie innego terminu. Pracodawca może też wymagać zadeklarowania korzystania z urlopu z dużym wyprzedzeniem – w planie urlopów. (...)

Kwestionariusze osobowe w zatrudnieniu – jakie wzory stosować w 2020 r.?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Kwestionariusze osobowe nie są obowiązkowe. Jednak ich stosowanie pozwala pobrać odpowiednie dane od kandydata czy pracownika i jednocześnie zapobiega pobieraniu danych nieuprawnionych. Sprawdź przykładowe wzory kwestionariuszy osobowych kandydata do pracy oraz pracownika, które można zastosować w 2020 roku. (...)

Świadectwa pracy – jak je wydawać w 2020 r.

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Za niewydanie świadectwa pracy pracodawca może dostać mandat od inspektora PIP. Jeśli natomiast spóźni się z dostarczeniem tego dokumentu lub wręczy pracownikowi świadectwo z błędami, może nawet spotkać się z pracownikiem w sądzie. Prawidłowe wypełnienie świadectwa pracy wcale nie jest proste – wie o tym każdy, kto choć raz musiał (...)

Jakie dokumenty gromadzić w 2020 r. w aktach osobowych

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z części ma zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów. Tak było przed 2019 rokiem i wszystko to przewiduje również obecne rozporządzenie MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej (obowiązujące od 2019 roku). Akta (...)

Dokumentacja kadrowa: jak w 2020 r. przejść na e-akta?

Kategoria: Kadry
Data: 2020-02-13 r.
Ocena:

Zmiana sposobu prowadzenia akt osobowych (i innej dokumentacji pracowniczej) z papierowego na elektroniczny następuje poprzez sporządzenie odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu, i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną pracodawcy, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionej przez pracodawcę osoby, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym. (...)

Czy przewoźnik musi się rejestrować w BDO?

Kategoria: Transport
Data: 2020-02-11 r.
Ocena:

Czy firma transportowa, niewykonująca transportu odpadów musi się rejestrować w BDO? Załóżmy, że w przedsiębiorstwie wykonuje się drobny serwis samochodu np. wymiany olejów, klocków hamulcowych, żarówek itp. Są to jednak drobne, incydentalne naprawy, firma nie prowadzi serwisu np. wymiany opon czy innych podzespołów. Chodzi tu o proste wymiany, które każdy (...)

Listy kontrolne niezbędne dla każdej apteki

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-02-07 r.
Ocena:

Badanie autentyczności leku, kontrole wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego czy przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych osobowych – to tylko niektóre z istotnych procesów, jakie mają miejsce w każdej aptece i do których należy się rzetelnie przygotować. Błędy bowiem skutkują wysokimi karami. Przedstawione w e-booku listy kontrolne pozwalają w szybki sposób zweryfikować, (...)

Jak przetwarzać dane osobowe uczniów - praktyczne wskazówki dla pielęgniarki szkolnej

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2020-01-29 r.
Ocena:

W dniu 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, wprowadzając nowe obowiązki po stronie szkoły. Zgodnie z nią pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku gabinetu (...)