Zmiany w dotacjach od 1 stycznia 2019 roku

Kategoria: Oświata
Data: 2019-01-28 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2019 r. środki z dotacji na kształcenie specjalne mają być wydatkowane bezpośrednio na to kształcenie, a nie na zarządzanie placówką. Aktualnie dotację można wydać tylko na konkretne cele, konieczne jest jej odrębne rozliczanie oraz szczegółowe opisywanie faktur i rachunków. Obowiązek szczegółowego rozliczania wydatków to nowe zasady dotyczące (...)

Akta osobowe od 1 stycznia 2019 roku

Kategoria: Kadry
Data: 2019-01-25 r.
Ocena:

Od początku 2019 roku obowiązują nowe zasady co do długości okresu przechowywania akt osobowych pracownika. W przypadku większości pracowników okresy te mogą być skrócone. Dowiedz się więcej! Poznaj przykłady! Pobierz BEZPŁATNIE ebook (...)

Jak wprowadzić PPK w firmie. 3 kroki pracodawcy

Kategoria: Kadry
Data: 2019-01-23 r.
Ocena:

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., zobowiązuje podmioty, który zatrudniają pracowników (ale też osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz członków rad nadzorczych zatrudnionych za wynagrodzeniem) do utworzenia pracowniczego planu kapitałowego (...)

Co się zmieni w zasadach kontroli NFZ

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2019-01-23 r.
Ocena:

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie procedury kontroli realizacji umów zawartych między NFZ i świadczeniodawcami. Zmiany najpewniej wejdą w życie w 2019 roku. Sprawdź, co się zmieni. Z e-booka dowiesz się: jaki będzie nowy podział kompetencji i nowe uprawnienia kontrolerów NFZ kiedy NFZ zawiadomi (...)

Zadania publiczne - praktyczne wskazówki, jak korzystać z nowych wzorów ofert i umów

Kategoria: NGO
Data: 2019-01-23 r.
Ocena:

Już są dostępne nowe wzory dokumentów związanych z wykonywaniem zadań publicznych. Będą obowiązywać od marca br. Dokumenty zostały wprowadzone przez dwa rozporządzenia z 29 października 2018 r. Jedno z nich określa wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Drugie dotyczy (...)

Skorzystaj z przykładów, aby bez kłopotów wypłacić trzynastkę

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2019-01-02 r.
Ocena:

Kiedy pracownik zachowuje prawo do trzynastki, chociaż nie przepracował co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy? Czy nagrody uznaniowe są uwzględniane w podstawie trzynastki? Czy przebywanie na zwolnieniach lekarskich powoduje, że okres przepracowania zostaje pomniejszony? Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych wypłatę trzynastki? Poznaj odpowiedzi na te oraz inne pytania. (...)

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach sektora finansów publicznych

Kategoria: Sektor publiczny
Data: 2019-01-02 r.
Ocena:

Najważniejsze rzeczy, które należy wiedzieć o RMK – Rozliczeniach Międzyokresowych Kosztów. W e-booku przedsatawiamy zasady ujmowania w księgach rachunkowych czynnych rozliczeń, czyli kosztów przyszłych okresów oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów, czyli rozliczeń biernych. W publikacji omówiono m.in.: zasadę ostrożnej wyceny, przyszłe świadczenia pracowników a RMK, rozliczenia międzyokresowe przychodów, klasyfikację rezerw w bilansie. różnice i podobieństwa pomiędzy (...)

Odszkodowanie od pracodawcy który nie zapewnił nadzoru nad pracownikiem

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-12-28 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: czy od pracodawcy, który nie zapewnił nadzoru nad pracownikiem można dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy jakim przypadku poszkodowany pracownik może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienia. jakie jest uzasadnienie w przypadku należnego odszkodowania poszkodowanemu pracownikowi w drodze odpowiedzialności cywilnej pracodawcy na podstawie art. 415 k.c. (...)

Bezpieczeństwo pracy z użyciem pilarek tarczowych

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-12-28 r.
Ocena:

Z ebooka dowiesz się: jak prawidłowo powinien być umocowany klin rozszczepiający? jakie wymagania powinny spełniać osłony pilarek tarczowych? jak prawidłowo ustawić prowadnice? Najpoważniejsze wypadki przy obsłudze pilarek tarczowych to głównie uderzenia odrzuconym przez piłę materiałem, lub uszkodzenia ciała zębami piły. (...)

Poznaj metody oceny wydatku energetycznego

Kategoria: BHP i instalacje
Data: 2018-12-28 r.
Ocena:

Znajomość podstawowego kryterium ogólnych zasad oceny uciążliwości pracy, jakim jest wydatek energetyczny, powinna być ważnym narzędziem dla każdego pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto je poznać! Informacje zawarte w tym artykule pozwolą Ci: samodzielnie przeprowadzić ocenę wydatku energetycznego i oszczędzić pieniądze określić poprawność oceny wydatku energetycznego przeprowadzonej przez eksperta lub firmę zewnętrzną wybrać (...)

Array ( [page] => 8 )
Array ( [page] => 8 )

Array ( [page] => 8 )