Jak założyć podmiot leczniczy

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-03-21 r.
Ocena:

Podmiot leczniczy jest najpopularniejszą formą wykonywania działalności leczniczej. Sprawdź, jak krok po kroku go założyć. (...)

Orzekanie o chorobie zawodowej – przewlekłe, obturacyjne zapalenie oskrzeli w świetle nowej definicji

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-03-21 r.
Ocena:

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 czerwca 2021 r. zmieniono definicję choroby zawodowej figurującej w punkcie 5 obowiązującego wykazu - przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli. Jakie konsekwencje dla postępowania diagnostyczno-orzeczniczego będą miały wprowadzone zmiany? (...)

Jak zadbać o zdrowie psychiczne medyków

Omówienie wyników badania z września 2021 r.
Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-03-21 r.
Ocena:

Od wielu lat coraz dobitniej mówi się o przepracowaniu, nienormatywnym czasie pracy personelu medycznego, szczególnie w szpitalach publicznych, stylu życia niemającym nic wspólnego z work-life balance. Jak zadbać o zdrowie psychiczne medyków? Sprawdź, jakie wnioski płyną z badania Wiedzy i Praktyki przeprowadzonego we wrześniu 2021 r. wśród zatrudnionych w ochronie (...)

Nowe zasady refundacji na niektóre wyroby medyczne

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-03-21 r.
Ocena:

Od 1 grudnia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 sierpnia 2021 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Czy te zmiany są korzystne dla pacjenta? W jaki sposób osoba realizująca zlecenie może wytłumaczyć mu, dlaczego kwota, jaką musi zapłacić, jest diametralnie inna od tej, (...)

Zmiany w transporcie busami

Kategoria: Transport
Data: 2022-03-14 r.
Ocena:

Od początku przyszłego roku rozpocznie się kilkuletnia transformacja transportu ciężarowego pojazdami o dmc od 2.5 do 3.5 tony. W pierwszej kolejności – od lutego do maja przyszłego roku - przewoźnicy wykonujący transporty międzynarodowe będą musieli uzyskać licencję na przewozy międzynarodowe. Uwaga: będzie się to wiązało z koniecznością nawiązania współpracy z zarządzającym operacjami transportowymi w (...)

Jakie badania diagnostyczne wykona farmaceuta?

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-02-16 r.
Ocena:

Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadziła definicję opieki farmaceutycznej i zakres usług, jakie farmaceuci mogą wykonywać w ramach jej sprawowania. Wśród nich wymienia się m.in. wykonywanie badań diagnostycznych. Ich wykaz przy uwzględnieniu potrzeb i bezpieczeństwa pacjentów, a także możliwości lokalowych aptek określa rozporządzenie ministra zdrowia. Sprawdź jakie badania obejmuje ta ustawa. jakie (...)

Nowe zasady rozliczania dodatków covidowych

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Personel medyczny otrzyma dodatki covidowe za każdą godzinę opieki nad pacjentem z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (naliczane wstecz od 1 listopada 2021 r.). Natomiast personel niemedyczny, w tym pomocniczy, otrzyma jednorazowe świadczenie w wysokości 5 tys. zł brutto w związku z pracą z tzw. pacjentami covidowymi. To zmiana (...)

Polski Ład. Niższy ryczałt dla medyków

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Od 2022 roku obniżka ryczałtu z 17% do 14% obejmie czynności prowadzone przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów i fizjoterapeutów. Sprawdź, jakich zmian w ramach Polskiego Ładu mogą się spodziewać osoby wykonujące zawody medyczne.  (...)

Czy od 1 stycznia 2022 r. lekarz może wystawić zwolnienie z powodu wypalenia zawodowego

Kategoria: Ochrona zdrowia
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Od 1 stycznia 2022 r. najnowsza Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych klasyfikuje wypalenie zawodowe jako chorobę. Nie jest jednak jednoznaczne, czy w związku z tym lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie. Sprawdź, dlaczego. (...)

Jak kształtować kulturę bezpieczeństwa w firmie

Kategoria: BHP
Data: 2022-01-03 r.
Ocena:

Bardzo istotną częścią zarządzania firmą jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa w zakładzie. Korzyścią płynącą z wysokiej kultury bezpieczeństwa są m.in. zmniejszające się wskaźniki wypadkowości. Co to oznacza w praktyce? Wysoka kultura bezpieczeństwa to mniej wypadków, to lepsza wydajność pracy pracowników, a to wszystko oznacza większe dochody firmy. Chcesz podnieść kulturę bezpieczeństwa (...)