Najważniejsze zmiany ADR 2019-2021

Kategoria: Transport
Data: 2019-07-05 r.
Ocena:

Najważniejsze zmiany ADR 2019-2021 Z poradnika dowiesz się: Jakie nowe obowiązki powstają dla nadawców i firm spedycyjnych? Jakie kategorie pojazdów i urządzeń zaczynają podlegać przepisom o ADR? Co zmienia się z zasadach klasyfikacji materiałów? Jakie pojawiają się nowe wymagania odnośnie nalepek ostrzegawczych i co one oznaczają dla podmiotów uczestniczących w transporcie? Ile czasu mają firmy, żeby (...)

Oczekiwanie na załadunek – praca, dyżur, przerwa czy odpoczynek?

Kategoria: Transport
Data: 2019-07-03 r.
Ocena:

Oczekiwanie na załadunek – praca, dyżur, przerwa czy odpoczynek? Dlaczego w większości przypadków czas oczekiwania należy zaliczyć do czasu pracy? Czy oczekiwanie może być czasem dyżuru, za który przysługuje niższe wynagrodzenie, niż za pracę? Kiedy czas oczekiwania można uznać za dzienny odpoczynek albo przerwę? (...)

KONTROLA ITD na drodze i obsługa tachografu BEZ TAJEMNIC

Kategoria: Transport
Data: 2019-06-27 r.
Ocena:

KONTROLA ITD na drodze: co skontroluje inspektor i jak obsługiwać TACHOGRAF być uniknąć kar?  Kontrola kierowcy na drodze to niezwykle ważny moment. Od tego, co przedstawi i powie kierowca, zależy, czy inspektor ITD nałoży kary – nie tylko na niego samego, ale też na przedsiębiorstwo transportowe i osobę zarządzającą transportem (...)

Jak sprawnie sporządzić sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej – skorzystaj z gotowych wzorów.

Kategoria: Biblioteki
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej powinno być odpowiedzią na plan pracy biblioteki. Porównanie tego, co planowano, z tym, co wykonano, najlepiej pokaże efektywność pracy biblioteki i pozwoli na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Sprawdź, co powinno zawierać sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej. Z ebooka krok po kroku dowiesz się, jak je tworzyć. (...)

Jak gromadzić, selekcjonować i uzupełniać księgozbiór szkolny?

Kategoria: Biblioteki
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Biblioteki szkolne dysponują na ogół dość dużym zasobem książek, jednak często jakość tych zbiorów pozostawia sporo do życzenia. Księgozbiory szkolne wymagają selekcji i odnowienia, a co za tym idzie – pieniędzy. Podstawowe problemy, z jakimi w tym zakresie borykają się bibliotekarze szkolni, dotyczą środków na zakup nowych książek oraz możliwości i sposobu selekcji zasobów. W tym (...)

Serwis www jako nowoczesne narzędzie promocji urzędu

Kategoria: Samorządy
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Poznaj 6 sprawdzonych sposobów – jak pisać przystępnym językiem na stronie internetowej urzędu Strona internetowa urzędu nie jest skazana na język urzędowy. O sprawach ważnych dla mieszkańców można pisać językiem obrazowym i dynamicznym. Z ebooka dowiesz się: Jak uprościć skomplikowane zdania? Jak pozbyć się ogólnikowych słów? Jak postawić na przystępny styl, który jest pierwszym krokiem do przyjaznej komunikacji (...)

Od 19 kwietnia 2019 r. nowe zasady przeprowadzania konkursu na dyrektora instytucji kultury

Kategoria: Instytucje kultury
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Od 19 kwietnia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy o przeprowadzaniu konkursu. Ustawodawca wprowadził wymóg publikacji informacji o zamiarze jego ogłoszenia. Organizator zapewnia obsługę komisji konkursowej i pokrywa koszty dojazdów jej niektórych członków. Przepisy wprost określają postępowanie w przypadku uchybień w ofercie oraz nierozstrzygnięcia konkursu. Parlament uchwalił dodatkowe wymogi związane z obligatoryjnymi konkursami na kandydata na stanowisko dyrektora (...)

W jaki sposób skontrolować place zabaw przy instytucjach kultury, aby nie doszło do wypadku z powodu wadliwych urządzeń?

Kategoria: Instytucje kultury
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Obok budynków wykorzystywanych przez świetlice, kluby, ogniska, ośrodki kultury często powstają place zabaw, które mają zapewnić miejsce do wspólnej zabawy młodszym pokoleniom mieszkańców. Warto pamiętać, że ich powstanie wiąże się z koniecznością późniejszego dołożenia staranności co do utrzymania ich w odpowiednim stanie, czemu mają służyć różnego rodzaju obowiązki kontrolne. (...)

W jaki sposób wzbogacić ofertę biblioteki o wspólne działania z uniwersytetem trzeciego wieku?

Kategoria: Biblioteki
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

W starzejącym się społeczeństwie coraz większym wyzwaniem jest zapewnienie komfortu i możliwości aktywnego życia osobom po 60. roku życia. Rolę tę świetnie odgrywają uniwersytety trzeciego wieku, których zadaniem jest aktywizacja intelektualna seniorów. Sprawdź, jak układa się ta współpraca w różnych bibliotekach. (...)

JAKIE ZAPISY POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W REGULAMINIE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZWIĄZKU Z RODO

Kategoria: Biblioteki
Data: 2019-06-26 r.
Ocena:

Biblioteka szkolna powinna wypełniać wobec swoich czytelników obowiązki przewidziane przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Jednym z nich jest przekazanie osobom, których dane są przetwarzane, stosownych informacji wymaganych przepisami. Informacje te należy umieścić w ramach lub obok regulaminu biblioteki. Sprawdź, jak powinny w praktyce wyglądać przejrzyście sformułowane zapisy związane z przetwarzaniem danych osobowych. (...)

Array ( [page] => 3 )
Array ( [page] => 3 )

Array ( [page] => 3 )